Homepage - www.mujicin.cz
Oficiální stránky města
Jičín

Rozhodnutí - uznání společenství honitby Zámezí
předkladatel složka: výpravna Měú Jičín | datum (vzniku): 10.3.2006 | datum aktualizace: 10.3.2006 | zveřejněno do: 25.3.2006
Vytisknout
Vytisknout

Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí

Žižkovo nám. 18,506 01 Jičín, tel. 493 545 390, fax: 493545222, e-mail:ozp@mujicin.cz


Naše zn.:   Vyřizuje: V Jičíně dne 9.března 2006

Č.j.: ŽP-03/24389/05/206/1-A/10  Ing. Novák

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí


 Městský úřad Jičín – odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy myslivosti příslušný podle ust. § 60 zákona č. 449/2002 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen “zákon o myslivosti”) a dle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (dále jen “správní řád”), vydává toto rozhodnutí kterým:


1) Podle ustanovení § 17, § 18 odst. 1, 3, 4, 6, s odkazem na § 29 odst. 3) zákona o myslivosti uznává společenstevní honitbu s názvem Zámezí.


a) Držitelem honitby Zámezí je dle § 29 odst. 3 zákona právnická osoba, Honební společenstvo Jičín se sídlem: Zámezí č.p. 3, 507 13 Železnice, IČO: 75053993.


b) Celková výměra společenstevní honitby Zámezí činí 1288 ha, z toho zemědělské půdy 1107 ha, lesní půdy 39 ha, vodní plochy 26 ha a ostatní plochy 69 ha.c) Slovní popis hranice společenstevní honitby Zámezí:

Výchozím bodem je křižovatka na Letné za rybníkem Kníže ve směru na Turnov a Mladou Boleslav. Z této křižovatky vede hranice po silnici do města Jičína, ul. Kollárovou, Husovou, Hradeckou až za ČSAD na konec Jičína, zde uhýbá vlevo na topolovou alej a pokračuje až k zahrádkářské kolonii u rybníka Hádek. Odtud po polní cestě se zatáčí na východ a na konci cesty se napojuje na HTÚP ZOD Úlibice až k úvozu cesty Robousy Sv. Anna. Dále se hranice lomí na sever a po úvozu pokračuje až na silnici Valdice – Studeňany. Zde uhýbá vlevo a po silnici pokračuje do Valdic. Na křižovatce silnice a železniční tratě u železniční zastávky Valdice přechází na železniční trať, po které pokračuje směrem na Železnici až k obci Zámezí. Zde uhýbá vpravo na polní cestu, po které pokračuje do Zámezí na křižovatku silnic Zámezí-Železnice. Po ní pokračuje vpravo. U potoka odbočuje vlevo na polí cestu a po ní směřuje až do obce Doubravice, kde vychází na silnici Kyje – Cidlina. Po této silnici pokračuje směrem na obec Cidlina až na křižovatku Cidlina – Lomnice n.P. Zde uhýbá vlevo na jih a po silnici prochází obcí Cidlina. Za prodejnou odbočuje vpravo a po silnici z Cidliny pokračuje až na silnici I. Třídy Jičín – Turnov. Na křižovatce uhýbá vlevo a směřuje na obec Podelší. Na křižovatce silnice I. Třídy za železničním přejezdem Jinonice uhýbá po silnici do obce Jinolice. Prochází obcí Jinolice a za obcí Jinolice se stáčí na hráz rybníka Němeček. Po hrázi směřuje k okraji lesa, kde se napojuje na hranici uznané honitby Prachov. Zde se stáčí zpět na východ a pokračuje nad obec Podůlší. Zde se stáčí k jihu po vlastnické hranici Schliků, tedy po hranici uznané honitby Prachov, obchází obec Brada a uhýbá na jih k obci Rybníček. Zde se stáčí západním směrem a po vlastnické hranici pokračuje k obci Prachov. Zhruba po 200 metrech se hranice lomí jižním směrem po polní cestě (katastrální hranice – Holín - Rybníček – Brada) do obce Rybníček, zde se lomí směrem východním cestou Holín-Brada-Rybníček do části obce Rybníček, odtud se lomí směrem jižním po mezi až k polní cestě (topoly) a odtud kolmo východním směrem k silnici Jičín – Turnov (asfaltový výjezd). Na obchvatu se hranice uhýbá na starou silnici (vjezd do Jičína) a končí na křižovatce na Letné v Jičíně.d) vyznačení obvodu společenstevní honitby Zámezí – vyznačeno zeleně

2) Podle ustanovení § 18 odst. 4 zákona o myslivosti na základě návrhu honebního společenstva byly přičleněny další souvislé honební pozemky jiných vlastníků o celkové výměře 658 ha. Důvodem přičlenění je skutečnost, že část těchto přičleněných pozemků leží mezi pozemky členů Honebního společenstva Jičín. Zbylé pozemky navrhl žadatel z důvodu řádného výkonu práva myslivosti a zajištění vhodných podmínek k chovu zvěře. Tyto pozemky nejsou součástí žádné dosud uznané honitby, vlastníci těchto pozemků nevytvořili do současné doby žádné honební společenstvo .Seznam vlastníků honebních pozemků přičleněných v k.ú. Železnice

---------------------------------------------------------------------------------------

110 Kobrle Vladimír. Železná 156, 507 13 Železnice

Kobrle Jaroslav, Za humny 406, 507 13 Železnice

Kobrle Zdeněk, Husoav 100, 507 13 Železnice

Bezvodová Jitka, Na Sklípku 126, 507 32 Kopidlno

Vlášková Eva, Nádražní 323, 507 13 Železnice

133 Tóthová Dagmar, Železnice 76, 507 13 Železnice

Malátová Věra, Nádražní 159, 507 13 Železnice

154 Teichmannová Věra, Rodinná 676, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kordík Jaroslav, Šimonova 38, 507 13 Železnice

Kordík Jaroslav, Šimonova 38, 507 13 Železnice

Žáková Hana, Nezdice 40, 334 01 Nezdice

Morávková Milada, Bradlecká Lhota 58, 507 13 Železnice

193 Endris Jaroslav, Soběraz 66, 507 13 Železnice

Vágnerová věra, Náměstí čp. 9, 507 13 Železnice

229 Ministerstvo Obrany

245 Živora Jaroslav, Husova 128, 507 13 Železnice

318 Šorf František a Šorfová Marie, Vodňanská 602, 460 01

413 Stránský Jan, Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Stránská Růžena, Nádražní 194, 507 13 Železnice

416 Fidrmuc Pavel, Nádražní 349, 507 13 Železnice

Fidrmuc Václav, Koželužská 242, 500 04 Hradec Králové

Vlášková Eva, Nádražní 323, 507 13 Železnice

Bezvodová Jitka, Na Sklípku 126, 507 32 Kopidlno

417 Fidrmuc Pavel, Nádražní 323, 507 13 Železnice

Fidrmuc Václav, Kozelužská 242, 500 04 Hradec Králové

Bezvodová Jitka, Na Sklípku 126, 507 32 Kopidlno,

Vlášková Eva, Nádražní 323, 507 13 Železnice

471 Kobrle Vladimír, Železná 156, 507 13 Železnice

Kobrle Jaroslav, Za Humny 406, 507 13 Železnice

Kobrle Zdeněk, Husova 100, 507 13 Železnice

Živora Jaroslav, Husova 128, 507 13 Železnice

476 Kotrbatá Jitka, Bítovská 1208, 141 00 Praha 4, Michle

Kratochvílová Marie, Husova 77, 506 01 Jičín

Kratochvíl Bohumil, Vrchlického 823, 506 01 Jičín

499 Pospíšil Antonín, Podůlší 65, 506 01 Jičín

533 Nováková Miluše, Radim 76, 507 12 Radim

Mencl Josef, Na Tvrzi 296, 507 13 Železnice

Mencl Antonín, Cidlina 17, 507 13 Železnice

Menclová Emílie, Cidlina 17, 507 13 Železnice

534 Sedláček Josef, Zahradní 10, 507 11 Valdice

569 Klokanová Vlasta, Zámezí 17, 507 13 Železnice

Krejsová Marie, Libuň 9, 507 15 Libuň

570 Horáčková Miloslava, Zámezí 18, 507 13 Železnice

Horáček Vojtěch, Zámezí 18, 507 13 Železnice

573 Brandl Stanislav, Těšín 15, 507 13 Železnice

Stehlíková Dagmar, Husova 266, 507 13 Železnice

Dušek Josef, Kosmonautů 795, 506 01 Jičín

597 Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 47 Jičín

605 Fidrmuc Pavel, Nádražní 349, 507 13 Železnice

Fidrmuc Václav, Koželužská 242, 500 04 Hradec Králové

Fidrmucová Jitka, Železnice 323, 507 13 Železnice

Bezvodová Jitka, Železnice 323, 507 13 Železnice

Vlášková Eva, Nádražní 323, 507 13 Železnice

624 Vágner Vladimír, Náměstí 9, 507 13 Železnice

Vágner Vladimír a Vágnerová Eva, Náměstí 9, 507 13 Železnice

687 Fidrmuc Václav, Koželužská 242, 500 04 Hradec Králové

Fidrmuc Pavel, Nádražní 349, 507 13 Železnice

Bezvodobá Jitka, Na Sklípku 126, 507 32 Kopidlno

Fidrmuc Pavel, Severní 160, 507 11 Valdice

705 Kobrle Vladimír, Železná 156, 507 13 Železnice

Kobrle Jaroslav, Za Humny 406, 507 13 Železnice

Kobrle Zdeněk, Husova 100, 507 13, Železnice

710 Ječná Emílie, Jabloňová 135, 507 11 Valdice

886 Obec Kbelnice

908 Vlášek Zbyněk a Vlášková Eva, Nádražní 323 507 13 Železnice

Vlášek Zbyněk, Nádražní 323, 507 13 Železnice

6000 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Seznam honebních pozemků v k.ú. Železnice přičleněních

------------------------------------------------------------------------------

110 1554 PK 0.0730 0.0730

133 1107/1 0.3281

1108 0.2542

1102/2 PK 1.2088

1106 0.0094

1146/1 0.1905

1146/2 0.5220 2.5130

154 1155/1 PK 0.6484

1156/2 0.0194 0.6678

162 835 PK 0.1334

890/1 0.2323

890/2 0.5030 0.8687

193 1034/1 0.3243 0.3243

229 1102/6 0.5263

1102/7 0.5955

1102/8 0.2662

1102/9 0.3861 1.7741

245 1161 PK 0.8130

1162 1.2005

1163 0.2586

1164 0.3194

1166/1 0.9196 3.5111

318 1105 0.0662

413 1080 PK 0.2198

1081/2 0.0111

1087 0.2899

1103 0.1047

1104 0.1435 0.7690

416 1088/1 PK 0.0745

1088/2 0.0446

1089/1 0.3586

1089/2 0.2431

1139/2 0.5854

1155/3 0.2380

1169/1 0.1119 1.6561

417 1035 0.8523

1036 0.3190

1037/1 0.3292

1037/2 0.4648

1038/1 0.0934

1045 0.0129

1047 0.1991

1048 0.1590

1049 0.0733

1050 0.0266

1053 0.2279

1059 0.5163

1060 0.6495

1061 0.0111

1064/1 0.5988

1064/2 1.2042

1065 0.0342

1066 0.1943

1067 0.0212

1069 0.3697

1071 0.0611

1074 0.1111

1075 0.0230

1076 0.0198

1077 0.0446

1078 1.0750

1082 0.0090

1109 0.0388

1110 0.0385

1111 0.3679

1112/1 0.0679 8.2135

471 1357/1 PK 0.0201 0.0201

476 1084 0.3036 0.3036

499 903/1 PK 0.0993

903/2 0.0207 0.1142

533 940 0.1561 0.1561

534 1145 PK 0.3059 0.3059

569 890/6 PK 0.0041

890/7 0.0051

890/8 0.0036 0.0128

570 890/3 0.4766

890/5 0.3751 0.8517

573 890/4 PK 0.3860 0.3860

605 1040/1 PK 0.5715 0.5717

624 1031 0.0335

1032 0.1017 0.1352

687 1041 0.1487

1042 0.0207

1046/1 0.2806

1115/1 0.3500 0.8000

705 1160 0.2449

1167 PK 0.3390

1168 0.6900 1.2739

710 1155/2 PK 0.2946

1156/1 0.0147 0.3093

886 200/1 PK 0.0680 0.0680

908 1040/5 0.0674 0.0675

6000 1002/1 0.3040

6000 1046/4 0.0241

6000 1102/5 01863 0.5144
Celkový seznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

nacházejících se v k.ú. Robousy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LV, Jméno, Příjmení, Bydliště,


32 Šulc Lubomír, Na jihu 524, 506 01 Jičín

44 Ing. Jiránek Stanislav, Na Jihu 530, 506 01 Jičín

Ing. Jiránek Jiří, Poděbradova 317, 512 51 Lomnice nad Popelkou

95 Vojtíšková Marie, Kyje 1, 507 13 Železnice

96 Veselá Ludmila, Dvorce čp. 10, 506 01 JIčín

97 MUDr. Myšík Jiří, Pražská 998, 506 01 Jičín

101 Všetečka Bohumil, Barvířská 16, 460 01 Liberec

10001 Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín


LV č.p. výměra celkem


32 291/4 1.0002 1.0002

44 291/3 0.9828 0.9828

95 291/7 0.4981 0.4981

96 291/5 0.9940 0.9940

97 291/6 1.2323 1.2323

10001 1072 0.3320

1074 0.0789

1075 0.0554

1076/1 0.3411

1076/2 0.2666

1076/3 0.6893

1076/4 0.3645

1076/5 0.3363

1076/6 0.6984

1076/7 0.7067

1076/8 0.3660

1076/9 0.3516

1076/10 1.1405

1076/11 0.6086

1076/12 0.5489

1076/13 0.5158 7.4006

Celkový seznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Těšín

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


LV , Jméno, Příjmení, Bydliště

3 Blažek Břetislav, Kněžnice čp. 6, 506 01 Jičín

26 Macek Jiří, Jabloňová 137, 507 11 Valdice

Hanušová Břetislava, Olovy Sídliště 145


LV č.p. výměra

3 1386/1 PK 0.4122

26 1383/1 0.6688
Seznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Železnice.

------------------------------------------------------------------


107 TJ LIAZ 1079 0.2305

107 1098 1.3865

107 1099 0.2399

107 1081/1 0.3508 2.2077

10001 Obec Železnice 1030 0.1062

10001 1351 0.0363

10001 1352 0.1101

10001 1355 0.0550

10001 1029/1 0.0433

10001 1029/3 0.0497

10001 1350/1 0.1281

10001 1356/1 0.0431 0.5718

10002 PFČR 979 0.2430

1376 0.0548

923/3 0.0021

924/2 0.0072

989 1.3995

990 0.2730

1139/1 2.0732

1140 0.8062 4.8590

Seznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Valdice

--------------------------------------------------------------------------------------------


40 Vacek Miroslav, Jičínská 33, 507 11 Valdice

Vacek Miroslav a Vacková Bohuslava, Jičínská 33, 507 11 Valdice

79 Zíma Vladimír, Dobrovická 32, 294 73 Brodce

Šimůnková Jaroslava, Erbenova 710, 293 01 Mladá Boleslav

106 Kracík Jiří, Přátelství 143, 507 11 Valdice

321 ČR-Úřad pro zastupování státu Jičín

388 Ječná Emilie, Jabloňová 135, 507 11 Valdice

413 Fiala Milan, Jabloňová 123, 507 11 Valdice

415 Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

475 Bímová Ilona, Školní 149, 507 11 Valdice

10001 Obec Valdice, 507 11 Valdice

10002 Pozemkový fond ČR


40 82/10 0.3653

82/12 0.2643 0.6296

79 64/1 0.8370

64/6 0.0185

65/1 PK 0.7231 1.5786

106 69 PK 0.2519 0.2519

321 71/2 0.0466

72 0.0143 0.0609

388 73/5 0.0032

74 0.2996

81/4 1.3172

81/6 0.1425 1.7625

413 82/23 0.1590 0.1590

415 212 0.0040 0.0040

475 164/1 0.0839 0.0839

10001 70/6 0.0762

70/7 0.1407

70/8 0.2803

70/9 0.2034

73/1 1.8091

167 0.0257 2.6254

10002 70/1 0.5752

70/4 0.2857 0.8609Seznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Brada

--------------------------------------------------------------------------------------------

LV

Parc. č.

Jméno a příjmení

Výměra

mapa

5

210/7

RNDr. František Kolář, Ing. Věra Kolářová

87

KN

7

67/1

Josef Vošvrda

3117

KN

7

67/2

Josef Vošvrda

624

KN

10

235/1

Ing. Lubomír Janoušek

1073

KN

10

236/1

Ing. Lubomír Janoušek

9248

PK

10

236/2

Ing. Lubomír Janoušek

9332

PK

10

239/2

Ing. Lubomír Janoušek

5936

PK

10

245/2

Ing. Lubomír Janoušek

471

PK

23

117/5

Eva Palasová

1612

KN

23

117/7

Eva Palasová

897

KN

23

247/1

Eva Palasová

8709

KN

23

248/2

Eva Palasová

181

KN

23

250/1

Eva Palasová

2443

KN

23

118

Eva Palasová

281

PK

23

247

Eva Palasová

391

PK

23

246/2

Eva Palasová

205

PK

23

248/2

Eva Palasová

10

PK

24

164/2

Ervín Dufek, Marie Plesarová, Bohumil Šádek, Helena Kochová, František Veselý, František Škaloud, Ervín Dufek, Jaroslav Vondráček, Ing. Jana Mašková, Františka Švandrlíková, ČR- Pozemkový fond ČR, Pavel Válek, Marie Chlumská

104

KN

33

276/4

Vojtěch Vazda, Karolína Kazdová

1352

KN

33

274

Vojtěch Vazda, Karolína Vazdová

9603

PK

36

159/5

Pavel Válek

120

PK

36

160/5

Pavel Válek

4513

PK

39

100/1

Jaroslav Feikl, Josef Ježek

7634

KN

39

86/4

Jaroslav Feikl, Josef Ježek

1450

KN

39

92/1

Jaroslav Feikl, Josef Ježek

6798

KN

39

93/1

Jaroslav Feikl, Josef Ježek

7114

KN

39

99/1

Jaroslav Feikl, Josef Ježek

418

KN

41

220/1

Ing. Miloslav Mašek, Ing. Jana Mašková

1552

KN

43

177/9

František Veselý

1080

KN

43

174/1

František Veselý

4647

PK

45

94/3

Václav Haman, Ilona Hamanová

2498

KN

50

188

Libuše Ducháčková

155

PK

51

160/18

Ing. Ludmila Lamačová

2218

KN

51

160/19

Ing. Ludmila Lamačová

324

KN

55

126

ČR-Lesy ČR, s.p.

522

KN

55

129

ČR-Lesy ČR, s.p.

360

KN

55

257/2

ČR-Lesy ČR, s.p.

1313

KN

55

58/2

ČR-Lesy ČR, s.p.

2695

KN

57

117/1

MUDr. Nina Zelenková

3160

KN

57

117/4

MUDr. Nina Zelenková

2740

KN

57

250/3

MUDr. Nina Zelenková

2361

KN

85

160/1

Ing. Lubomí Nekvasil, Tomáš Nekvasil

4054

KN

85

160/13

Ing. Lubomír Nekvasil, Tomáš Nekvasil

120

KN

96

10

TJ SPORTCENTRUM JIČÍN

2421

KN

96

18/1

TJ SPORTCENTRUM JIČÍN

10240

KN

97

55/1

Ing. Petr Svoboda

2726

KN

102

177/8

Miroslav Veselý

1064

KN

103

177/10

Jiří Hilmar

811

KN

104

65/2

Ing. Luboš Krejčí

1636

KN

104

65/5

Ing. Luboš Krejčí

2706

KN

106

224/2

Ing. Lubomír Nekvasil, Ing. Jaroslava Nekvasilová

1509

KN

106

224/4

Ing. Lubomír Nekvasil, Ing. Jaroslava Nekvasilová

1343

KN

106

224/5

Ing. Lubomír Nekvasil, Ing. Jaroslava Nekvasilová

232

KN

112

164/3

Jaroslav Hořejšek, Renata Hořejšek

1306

KN

113

177/4

Miroslav Veselý

3050

PK

114

157/2

Josef Dvořák, Jana Dvořáková

3636

KN

116

184

František Jenček

281

PK

116

285/1

František Jenček

43372

PK

118

181/8

Antonín Borovička

283

KN

121

181/6

Petr Pecháň

1873

KN

122

181/7

Lubor Vaněk

2000

KN

166

27/3

Roman Abel

1835

KN

166

23

Roman Abel

8330

PK

166

26

Roman Abel

212

PK

166

27

Roman Abel

10766

PK

166

123

Roman Abel

271

PK

185

159/4

Vladimír Veselý

152

PK

185

160/4

Vladimír Veselý

4559

PK

201

27/6

Ing. Daniela Kotyšková

1107

KN

204

220/4

Pavel Kupka, Jitka Kupková

1433

KN

206

245/1

Ing. Zdeněk Urban

23340

PK

208

155

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

525

KN

208

155

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

525

KN

208

262

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

11808

KN

208

259/5

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

6699

KN

208

229

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

4421

PK

208

154 díl 1

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

120

PK

208

154 díl 2

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

677

PK

208

154 díl 3

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

91

PK

208

227 díl 1

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

395

PK

208

227 díl 2

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

132

PK

208

227 díl 3

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

12

PK

208

230 díl 1

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

248

PK

208

230 díl 2

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

8995

PK

208

271 díl 1

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

99

PK

208

272/1 díl 2

Jaromír Tišer, Dana Tišerová

534

PK

210

47/1

Ing. František Schlik

611

KN

210

47/2

Ing. František Schlik

2676

KN

210

47/3

Ing. František Schlik

1529

KN

210

48/1

Ing. František Schlik

2525

KN

210

48/2

Ing. František Schlik

2850

KN

211

210/5

Ing. Václav Dlouhý, Helena Dlouhá

1607

KN

211

210/6

Ing. Václav Dlouhý, Helena Dlouhá

1190

KN

212

92/2

Miroslav Jakubec, Alena Jakubcová

4044

KN

212

92/3

Miroslav Jakubec, Alena Jakubcová

1311

KN

214

146/7

Pavel Smolík, Radmila Smolíková

1207

KN

214

164/1

Pavel Smolík, Radmila Smolíková

742

KN

215

269/2

Jindřiška Třísková

292

KN

236

162/3

Věra Pavlíčková, Alena Syřišťová

1601

KN

236

162/5

Věra Pavlíčková, Alena Syřišťová

109

KN

236

162/9

Věra Pavlíčková, Alena Syřišťová

1022

KN

262

257/1

Pavel Zajíc

1375

KN

262

259/1

Pavel Zajíc

2833

KN

280

220/3

Roman Kropáček, Lukáš Kropáček

161

KN

305

187/3

Stanislav Valenta

2393

KN

305

187/3

Stanislav Valenta

102

PK

365

232/2

Jaroslav Hlaváček

1149

KN

370

160/20

MUDr. Karel Holubec

2947

KN

370

160/20

MUDr. Karel Holubec

2947

KN

371

192/4

Ludmila Kropáčková, Roman Kropáček

1825

KN

374

94/2

Jaroslav Feikl

5386

KN

375

94/4

Josef Ježek

1800

KN

378

160/22

Roman Škaloud

1689

KN

378

160/22

Roman Škaloud

1689

KN

379

160/21

František Škaloud, Roman Škaloud

540

KN

Seznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Cidlina

--------------------------------------------------------------------------------------------

LV

Parc. č.

Jméno a příjmení

Výměra

mapa

1

634

MNV Železnice

313

PK

1

676

MNV Železnice

817

PK

1

708

ČR

1093

KN

14

548

Ing. Pavel Kraus CSc., JUDr. Libuše Krausová

4534

PK

14

553

Ing. Pavel Kraus CSc., JUDr. Libuše Krausová

8791

PK

21

317/3

Jiří Myslivec

7494

PK

34

221/1

Zdeněk Buchar, Marie Bucharová

179

KN

34

221/2

Zdeněk Buchar, Marie Bucharová

456

KN

34

221/2

Zdeněk Buchar, Marie Bucharová

456

PK

34

27

Zdeněk Buchar, Marie Bucharová

2300

PK

34

27/2

Zdeněk Buchar, Marie Bucharová

433

KN

35

268/1

Ing. Stanislav Mihulka

3680

KN

45

548/4

JUDr. Pavel Koudelka

2670

KN

47

24

Pavel Veselka

4604

PK

64

173

Josef Rosenberg

8087

PK

64

368

Josef Rosenberg

172

PK

64

59díl1

Josef Rosenberg

5012

PK

64

59díl2

Josef Rosenberg

44

PK

67

224

Ladislav Lamač

2869

KN

68

222

Dagmar Kapicová, Miloslav Votrubec

104

PK

68

223

Dagmar Kapicová, Miloslav Votrubec

1478

PK

74

315/3

Ing. Stanislav Kozák, Zdeňka Kozáková

22862

PK

95

191

Marie Šonská

900

PK

95

192

Marie Šonská

687

PK

95

193

Marie Šonská

658

PK

95

194

Marie Šonská

2010

PK

96

143/2

František Lamač

755

PK

106

204

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

9981

PK

106

205

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

5104

PK

106

206

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

953

PK

106

215

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

6636

PK

106

218

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

1888

PK

106

26

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

4586

PK

106

346/1

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

1242

PK

106

347

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

3901

PK

106

620

Ing. Josef Morávek, František Chrtek, Jarmila Hartigová

809

PK

109

92

Josef Zikmund

1588

KN

109

216/1

Josef Zikmund

224

PK

109

237

Josef Zikmund

2672

PK

109

253

Josef Zikmund

2065

PK

109

629/1

Josef Zikmund

717

PK

109

65/2

Josef Zikmund

4155

KN

110

138

Jiřina Nováková

1202

KN

117

729

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

23027

KN

118

283/1

IMMO REGINA spol. s r. o.

3611

KN

118

291

IMMO REGINA spol. s r. o.

17468

KN

118

292/1

IMMO REGINA spol. s r. o.

19032

KN

118

293/1

IMMO REGINA spol. s r. o.

265

KN

118

293/2

IMMO REGINA spol. s r. o.

2840

KN

118

297

IMMO REGINA spol. s r. o.

5618

KN

118

298

IMMO REGINA spol. s r. o.

10258

KN

118

299

IMMO REGINA spol. s r. o.

273

KN

118

302

IMMO REGINA spol. s r. o.

4338

KN

118

649

IMMO REGINA spol. s r.o.

529

PK

118

660/1

IMMO REGINA spol. s r.o.

198

PK

121

606

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

5931

PK

121

607

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

8823

PK

121

608

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

252

PK

121

609

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

12948

PK

121

610

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

5701

PK

121

684

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

288

PK

121

685

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

439

PK

127

310

František Vích, Anna Víchová

6143

PK

128

721

Marie Lhotová

5526

KN

133

317/2

Marie Brumlichová

2576

PK

134

316

JUDr. Jiří Drbohlav

18630

PK

135

182/3

Miroslav Veselý

3205

PK

135

184/1

Miroslav Veselý

766

PK

135

198/1

Miroslav Veselý

4402

PK

136

174/1

Josef Morávek

10433

PK

138

709

ČR

191

KN

139

572

František Aksamít, Jarmila Aksamítová

222

PK

139

572/2

František Aksamít, Jarmila Aksamítová

244

KN

139

586/2

František Aksamít, Jarmila Aksamítová

6049

KN

139

682/2

František Aksamít, Jarmila Aksamítová

14

KN

146

239díl1

Helena Mojžíšová

508

PK

146

239díl2

Helena Mojžíšová

204

PK

146

58

Helena Mojžíšová

1644

PK

146

617

Helena Mojžíšová

252

KN

146

63/1

Helena Mojžíšová

1663

PK

146

64/1

Helena Mojžíšová

146

PK

146

65/1

Helena Mojžíšová

3607

PK

153

176

Miroslav Knap, Vladimír Knap, Ing. Svatopluk Picek, Věra Bienová

14261

PK

153

207/2

Miroslav Knap, Vladimír Knap, Ing. Svatopluk Picek, Věra Bienová

30740

PK

156

208

Věra Bienová

796

KN

163

182/1

Zdeněk Veselý

5881

PK

163

198/3

Zdeněk Veselý

2345

PK

166

268/2

Ing. Antonín Cizner, Ing. Jarmila Novotná

3665

KN

166

270

Ing. Antonín Cizner, Ing. Jarmila Novotná

942

KN

166

271/2

Ing. Antonín Cizner, Ing. Jarmila Novotná

2442

KN

166

661

Ing. Antonín Cizner, Ing. Jarmila Novotná

539

KN

167

553/4

JUDr. Libuše Krausová, Ing. Pavel Kraus Csc.

5670

KN

167

554

JUDr. Libuše Krausová, Ing. Pavel Kraus Csc.

180

KN

168

553/2

Ing. Jiří Jirgl, Jana Jirglová

3268

KN

179

706

ČR

5291

KN

179

706

ČR-Povodí Labe, s.p.

5291

KN

181

704/1

Ing. PhDr. Ondřej Landa CSc.

626

KN

190

19

Pavel Brož

3206

KN

193

731

Český Telecom, a.s.

4

KN

197

283/3

Miloslav Kazda

548

PK

198

459

Lesy ČR

142609

KN

198

320/1

Lesy ČR

5650

KN

198

325

Lesy ČR

6891

KN

198

326/2

Lesy ČR

3656

KN

198

327/1

Lesy ČR

2370

KN

198

327/2

Lesy ČR

3847

KN

198

458/1

ČR

148183

KN

210

596/1

Petr Vyskočil

5281

KN

210

596/2

Petr Vyskočil

2038

KN

210

597

Petr Vyskočil

122

KN

213

217

Stanislav Řezáč

4175

PK

213

240

Stanislav Řezáč

597

PK

214

59/3

Jana Janečková

170

KN

215

60

Iveta Albrechtová

5337

PK

215

61

Iveta Albrechtová

133

PK

215

62

Iveta Albrechtová

2072

PK

602

613/2

Královéhradecký kraj

1658

KNSeznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Dílce

--------------------------------------------------------------------------------------------

LV

Parc. č.

Jméno a příjmení

Výměra

mapa

1

77

MNV Dílce

525

PK

1

82

MNV Dílce

3406

PK

1

116

MNV Dílce

37693

PK

1

173

MNV Dílce

9175

PK

1

270

MNV Dílce

4245

PK

1

270

MNV Dílce

4245

PK

1

288

MNV Dílce

1492

PK

1

288

MNV Dílce

1492

PK

10

226

František Bradský

14033

PK

10

226/2

František Bradský

1851

KN

12

93/3

Věra Šulcová, Vlasta Matějková

458

PK

12

93/4

Věra Šulcová, Vlasta Matějková

2632

PK

19

93/2

Jiřina Kopecká, Václav Kopecký, Jiří Kopecký, MUDr. Eva Jarošová, Danuše Kopecká, Marcela Hazdrová, Milan Kopecký

4439

PK

22

221/3

Marie Hlaváčová, Břetislav Glaser, Rudolf Antony, Marie Antonyová

7974

PK

25

156/7

Antonín Slavík, Věra Slavíková, Anna Kocourková

582

PK

26

156/8

Věra Slavíková, Vlastimil Vaníček, Antonín Vaníček, Emílie Vaníčková, Antonín Slavík

1144

PK

26

156/8

Věra Slavíková, Vlastimil Vaníček, Antonín Vaníček, Emílie Vaníčková, Antonín Slavík

1144

PK

28

156/17

Hana Kupková

630

KN

28

156/6

Hana Kupková

6512

PK

28

177/4

Hana Kupková

5784

PK

28

93/10

Hana Kupková

3421

PK

29

289

Svěřenecké panství Kumburk

5161

PK

29

90/2

SVĚŘENECKÉ PANSTVÍ KUMBURK ÚLIBICE

613

KN

31

290

Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

475

KN

33

275

Lesy České republiky

922

KN

34

156/14

Anna Kocourková

7942

PK

34

156/18

Anna Kocourková

1225

PK

34

156/5

Anna Kocourková

5485

PK

34

93/14

Anna Kocourková

3063

PK

35

203

Anna Košťáková

252

PK

35

204/2

Anna Košťáková

11258

PK

36

93/8

Marie Pátková

2638

PK

53

100/3

Město Jičín

274

KN

54

156/15

Růžena Pelcová

5525

PK

54

156/16

Růžena Pelcová

2222

PK

56

35/1

Jana Ulrichová, Jiří Ulrich

2364

KN

56

35/4

Jana Ulrichová, Jiří Ulrich

377

KN

56

36/1

Jana Ulrichová, Jiří Ulrich

1112

KN

70

126/3

Hana Kupková

2398

KN

70

148/2

Hana Kupková

5713

PK

70

148/4

Hana Kupková

1049

PK

103

73

Božena Drapáková

2341

PK

103

186

Božena Drapáková

2901

PK

103

187/1

Božena Drapáková

27153

PK

103

187/2

Božena Drapáková

1398

PK

105

126/1

Zbyněk Cihelka

16

PK

105

126/1

Zbyněk Cihelka

16

PK

105

146/6

Zbyněk Cihelka

302

KN

105

148/6

Zbyněk Cihelka

4071

PK

109

122

Květoslava Klusáková

3215

PK

110

100/1

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

5394

KN

110

102/1

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

498

KN

110

102/2

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

134

KN

110

102/3

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

27

KN

110

261/2

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

220

KN

110

289/3

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

177

KN

110

94/1

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

870

KN

110

98/3

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

105

KN

110

99/4

Jaroslav Sobota, Zdeňka Sobotová

1116

KN

116

177/5

Václav Slavík, Břetislav Slavík

4432

KN

116

177/5

Břetislav Slavík, Václav Slavík

2208

PK

116

177/6

Václav Slavík, Břetislav Slavík

386

KN

116

177/7

Václav Slavík, Břetislav Slavík

116

KN

213

93/19

Ing. Jaroslav Holec, Břetislav Glasner, Vladislav Vaníček, Vlasta Matějková, Věra Šulcová, Hana Kupková, Miroslav Císař, Vladimír Dolenský, Anna Kocourková, Vladimír Prager, Věra Vaníčková, ČR

1035

KN

213

93/19

Ing. Jaroslav Holec, Břetislav Glaser, Vladislav Vaníček, Vlasta Matějková, Věra Šulcová, Hana Kupková, Miroslav Císař, Vladimír Dolenský, Anna Kocourková, Vladimír Prager, Vladislav Vaníček, Věra Vaníčková, Pozemkový fond ČR, Marie Pátková

368

PK

214

93/20

Miroslav Císař, Vladimír Dolenský, Vladimír Prager, Pozemkový fond ČR, Marie Pátková

266

PK

274

295

České dráhy, a.s.

582

KN

285

204/1

Ing. Jaroslav Holec

10743

PK

285

91/2

Ing. Jaroslav Holec

4729

PK

288

123/1

Jiří Čapek, Milan Čapek, Zdeněk Čapek, Marie Čapková, Věra Nýdrlová

3624

PK

291

237/1

Jiří Holubec, Jana Holubcová

2045

KN
Seznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Kbelnice

--------------------------------------------------------------------------------------------

LV

Parc. č.

Jméno a příjmení

Výměra

mapa

1

415

MNV Kbelnice

3734

KN

1

125

MNV Kbelnice

629

PK

1

126

MNV Kbelnice

3136

PK

1

128

MNV Kbelnice

1424

PK

1

130

MNV Kbelnice

1144

PK

1

356

MNV Kbelnice

98

PK

1

362

MNV Kbelnice

1410

PK

1

368

MNV Kbelnice

1038

PK

4

68/2

Ivo Buchar, Jiří Buchar

1793

KN

4

68/4

Ivo Buchar, Jiří Buchar

1420

KN

14

179

Jaroslav Jenček, Milada Jenčková

3397

PK

18

65/2

Ing. Martin Lamač

334

PK

18

66/3

Ing. Martin Lamač

9357

PK

28

176/6

Ing. Jan Vávra

6058

PK

28

92/53

Ing. Jan Vávra

134

PK

31

377

Jana Pacltová, Ladislav Šebek

628

PK

31

154/2

Jana Pacltová, Ladislav Šebek

15753

PK

31

154/6

Jana Pacltová, Ladislav Šebek

4316

PK

31

92/42

Jana Pacltová, Ladislav Šebek

2190

PK

32

176/5

Hana Hrdličková, Jarmila Víchová

5736

PK

32

92/17

Hana Hrdličková, Jarmila Víchová

2465

PK

34

92/4

Jana Maťátková, Marie Matějková

1722

PK

35

164/6

Marie Odvárková

1719

PK

35

92/40

Marie Odvárková

2085

PK

38

92/41

Český svaz chovatelů ZO Jičín

2244

PK

46

72/1

Kateřina Novotná, Ivana Pěkná

81836

KN

46

72/3

Kateřina Novotná, Ivana Pěkná

464

KN

47

74/1

Ivana Pěkná

6117

KN

47

74/10

Ivana Pěkná

2959

KN

47

114

Ivana Pěkná

284

PK

47

115

Ivana Pěkná

2046

PK

47

116

Ivana Pěkná

1608

PK

47

117

Ivana Pěkná

7575

PK

47

160/2

Ivana Pěkná

33516

PK

47

160/8

Ivana Pěkná

20141

PK

56

92/30

Josef Pižl, Miroslav Pižl

2802

PK

59

92/47

Ervín Dufek, Marie Plesarová, Bohumil Šádek, František Veselý, Jaroslava Válková, František Škaloud, Ervín Dufek, Josef Pižl, Miroslav Pižl, Ing. Jana Mašková, Františka Švandrlíková, ČR-Poz. fond ČR, Marie Chlumská

898

PK

60

92/45

Josef Vodvárko, Josefa Honzáková, Marie Antonyová, ČR-Poz. Fond ČR, Ervín Dufek, Milada Potůčková, Jan Louma, Marie Plesarová, Josef Horák, Jaroslav Holec, Ing. Josef Frýba, Helena Kochová, František Veselý, Bohumil Janďourek, Jaroslava Válková, Milan Dufek, Blanka Szturcová, František Škaloud, Ervín Dufek, Josef Michalčík, Jaroslav Vondráček, Jiří Mošna, Ing. Jana Mašková, Jaroslav Komárek, Ing. Petr Abel, Stanislav Komárek, Jarmila Frýbová, Alois Antony, Miroslav Kudrnáč, Františka Švandrlíková, Hana Hrdličková, Jarmila Víchová, Jana Maťátková, Marie Matějková, Marie Chlumská, Tomáš Hrouda

1367

PK

61

92/46

Ervín Dufek, Marie Plesarová, Bohumil Šádek, Helena Kochová, František Veselý, Jaroslava Válková, František Škaloud, Ervín Dufek, Jaroslav Vondráček, Josef Pižl, Miroslav Pižl, Ing. Jana Mašková, Františka Švandrlíková, ČR-Poz.fond ČR, Marie Chlumská

114

KN

83

166

Věra Vrbacká

320

PK

83

167

Věra Vrbacká

403

PK

83

164/2

Věra Vrbacká

6788

PK

83

168/2

Věra Vrbacká

160

PK

83

176/8

Věra Vrbacká

5354

PK

83

92/37

Věra Vrbacká

2245

PK

91

65/3

Milan Batelka

87

PK

91

66/4

Milan Batelka

3961

PK

113

92/8

Jiří Mošna

2106

PK

135

176/4

Vratislav Haken, Jiří Haken

6274

PK

135

442/1

Vratislav Haken, Jiří Haken

735

PK

135

442/2

Vratislav Haken, Jiří Haken

3139

PK

135

92/43

Vratislav Haken, Jiří Haken

2015

PK

136

141/2

Svatopluk Sýkora

7680

KN

136

142/3

Svatopluk Sýkora

2041

KN

136

150/12

Svatopluk Sýkora

38090

KN

136

150/13

Svatopluk Sýkora

2457

KN

136

150/15

Svatopluk Sýkora

250

KN

138

92/59

Jiří Čurda, Světluše Čurdová

2245

KN

140

176/10

Zdeněk Kašpar, František Kašpar, Milan Kašpar, Gabriela Chudobová, Miroslava Kašparová

5501

PK

142

92/31

Ladislav Sedláček, Emil Sedláček

1967

PK

143

20

František Šindelář

2626

KN

150

157

Pátková Marie

1190

PK

150

158

Pátková Marie

126

PK

150

159

Pátková Marie

234

PK

150

160/7

Pátková Marie

3428

PK

151

160/5

Anna Kocourková

16807

PK

152

160/3

Stanislav Broul

8632

PK

161

176/3

Věra Bláhová

4869

PK

162

164/4

Martin Reindl, Jan Reindl

6111

PK

165

92/6

Alois Antony, Marie Antonyová

1978

PK

166

92/10

Jiří Matějka, Renáta Matějková

2081

PK

168

92/3

Jarmila Frýbová, Ing. Josef Frýba

1836

PK

171

92/9

Milada Potůčková, Miroslav Kudrnáč, Blanka Szturcová

2094

PK

173

92/54

Jaroslav Dufek, Božena Dufková

20

PK

175

92/11

Jaroslava Válková

2086

PK

178

92/1

Pavel Smolík, Radmila Smolíková

645

KN

183

92/28

Marie Chlumská

1794

PK

184

92/24

Františka Švandrlíková

1853

PK

185

92/29

František Veselý

2019

PK

191

149/1

Ing. Ladislav Pyšný

11508

PK

192

149/6

Ing. Ladislav Pyšný, Králová Bedřiška

601

PK

193

149/2

Králová Bedřiška

11476

PK

194

149/4

Ing. Zdeněk Malý, RNDr. Lubomír Malý

12078

PK

195

149/7

Iva Rejlová, Ing. Zdeněk Malý, RNDr. Lubomír Malý, MUDr. Hana Špačková, Vratislav Haken, Jiří Haken, ČR-Poz. Fond ČR, Ing. Jan Kazda CSc.

525

PK

196

78/1

Antonín Dvořák, Jiří Dvořák

4514

KN

197

92/14

Eva Pragerová

2300

PK

198

92/49

Eva Pragerová, Bohumil Janďourek, Miloslav Kudrnáč, Věra Kudrnáčová, MNV Podůlší, Pozemkový fond ČR, Hana Hrdličková, Jarmila Víchová

426

PK

199

92/48

Český svaz chovatelů ZO Jičín, Milada Valkounová, Miroslava Panožková, Vlasta Bočková, Lidmila Novotná, Ladislav Křelina, Libuše Veselá, Vladimír Broul, Alena Hnízdilová, Milena Tylová, Hedvika Smítková, Eva Cermanová, František Nosek, Vratislav Haken, Václav Zahraj, Ing. Jana Peterková, Vlasta Záhořová, Oldřiška Matoušová, Jiří Čurda, Blanka Otáhalová, Milan Dufek, Věra Vrbacká, Marie Odvárková, Josef Michalčík, Jaroslav Komárek, Stanislav Komárek, Jiří Haken, Josef Vodvárko, Josefa Honzáková, Jiří Čurda, Světluše Čurdová, ČR-Pozemkový fond ČR, Ladislav Šebek, Milena Osvaldová, Allan Neubauer, Ludmila Neubauerová

1131

PK

200

92/50

Josef Horák, Ing. Josef Frýba, Jarmila Frýbová, Alois Antony, Marie Antonyová, ČR-Poz. fond ČR, Jana Maťátková, Marie Matějková

368

PK

201

85

Oldřich Janura, Josef Janura, Petr Janura

24531

PK

201

139

Oldřich Janura, Josef Janura, Petr Janura

54342

PK

202

427

Město Jičín

10263

PK

202

429

Město Jičín

20856

PK

202

1203

Město Jičín

801

PK

202

92/51

Město Jičín

59

PK

203

66/11

Věra Bláhová, JUDr. Jiří Bláha

3940

KN

206

177/2

Marie Hniková, Vladimír Šimon, Josef Pospíšil, Miloslav Pospíšil, Mgr. Dagmar Tučková

5142

PK

222

93/1

Alena Špotová, Josef Krupka, Jiří Krupka

51607

KN

222

86

Alena Špotová, Josef Krupka, Jiří Krupka

54666

PK

227

196

Oldřich Janura, Josef Janura, Petr Janura

36

KN

227

176/13

Oldřich Janura, Josef Janura, Petr Janura

91

KN

227

176/14

Oldřich Janura, Josef Janura, Petr Janura

572

KN

228

92/58

Jaroslav Hořejšek, Reneta Hořejšková

1597

KN

234

69/13

Daniel Novotný

2713

KN

238

141/1

František Bradský

16124

KN

238

143

František Bradský

16645

PK

238

144

František Bradský

5755

PK

238

145

František Bradský

4543

PK

238

160/4

František Bradský

18746

PK

239

139/2

Oldřich Janura

1709

KN

240

187/1

Josef Janura, Petr Janura

9038

KN

240

416/1

Josef Janura, Petr Janura

465

KN

316

150/19

Vladimír Jenček, Ing. Zdeňka Jenčková

3254

KN

357

354/1

ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR

18701

KN

357

480/2

ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR

7981

KN

357

480/5

ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR

792

KN

360

106/7

Eva Táborská, Vladislav Táborský

3455

KN

361

150/24

Ing. Iva Krausová

2504

KN

362

150/23

Ing. Jan Kraus

5205

KN

368

69/14

Václav Satrapa, Barbora Satrapová, JUDr. Dagmar Satrapová

2075

KN

369

187/2

Česká republika - Povodí Labe

145

KN

370

79

Vladimír Havránek, Veronika Havránková

806

KN

377

66/12

Ing. Jiří Bláha

1548

KN

60000

106/5

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR

2273

KN

60000

106/5

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR

2273

KN

60000

140/4

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR

924

KN

60000

92/57

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR

375

KN

60000

93/3

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR

283

KNSeznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Podůlší

--------------------------------------------------------------------------------------------

LV

Parc. č.

Jméno a příjmení

Výměra

mapa

1

198

MNV Podůlší

565

PK

1

200

MNV Podůlší

3536

PK

1

201

MNV Podůlší

575

PK

1

341

MNV Podůlší

996

PK

1

346

MNV Podůlší

3782

PK

1

196/1

MNV Podůlší

3240

PK

1

196/2

MNV Podůlší

1562

PK

1

197/1

MNV Podůlší

1046

PK

1

319/4

MNV Podůlší

48

PK

4

301

Ivana Vávrová

5031

PK

4

297/2

Ivana Vávrová

1758

PK

8

318

Žalský Radek

779

KN

12

96

Bedřich Drbohlav

2758

KN

15

77

Jiří Holec

668

PK

15

137/7

Jiří Holec

15

KN

34

246/1

Jana Maťátková, Marie Matějková

3053

PK

34

246/2

Jana Maťátková, Marie Matějková

234

PK

36

245

Eva Janďourková

2518

PK

37

135

Ing. Zdeněk Žalský, Ing. Alena Žalská

1262

KN

37

134/1

Ing. Zdeněk Žalský, Ing. Alena Žalská

5272

KN

37

97/15

Ing. Zdeněk Žalský, Ing. Alena Žalská

1000

KN

38

137/3

Radek Žalský, Šárka Žalská

1088

KN

38

137/3

Radek Žalský, Šárka Žalská

1088

KN

39

105/1

Miloslava Volšičková, Jaroslav Hercík

9233

KN

39

105/3

Miloslava Volšičková, Jaroslav Hercík

586

KN

39

105/4

Miloslava Volšičková, Jaroslav Hercík

3438

KN

44

140

Machalický Karel, Machalická Radka

3737

KN

45

141/2

Králíček Josef

2546

KN

116

40

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

1241

PK

116

42

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

1334

PK

116

46

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

5104

PK

116

255

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

3938

PK

116

260

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

1273

PK

116

261

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

2460

PK

116

263

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

1065

PK

116

264

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

4669

PK

116

265

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

2172

PK

116

266

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

2774

PK

116

267

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

2858

PK

116

272

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

4381

PK

116

274

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

2743

PK

116

238/1

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

1765

PK

116

270/2

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

10089

PK

116

275/1

Srb Miroslav, Hoffmanová

1293

KN

116

275/1

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

4200

PK

116

275/2

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

106

PK

116

276/1

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

691

PK

116

276/2

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

166

PK

116

277/1

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

8477

PK

116

277/2

Miroslav Srb, Alena Hoffmanová

4406

PK

118

34

Marie Adamcová, František Adamec

1430

PK

118

45

Marie Adamcová, František Adamec

3985

PK

118

251

Marie Adamcová, František Adamec

6837

PK

118

262

Marie Adamcová, František Adamec

6021

PK

120

194

Libuše Siváková, Jiří Šádek

26788

PK

120

195

Libuše Siváková, Jiří Šádek

539

PK

121

129/2

Ing. Zdeněk Žalský

2592

KN

121

92/2

Ing. Zdeněk Žalský

300

KN

128

78/4

Ing. Mihulka Stanislav

1640

KN

209

347

Marie Adamcová, František Adamec, Pozem.fond ČRta�

396

PK

212

78/2

Sýkora Svatopluk a Monika

2102

KN

214

78/3

Hrdý Michal

2204

KN

242

68

Jaroslav Kořínek, Petr Kořínek

2885

PK

274

348

České dráhy, a.s.

5893

KN

274

349

České dráhy, a.s.

648

KN

274

350

České dráhy, a.s.

3854

KN

274

351

České dráhy, a.s.

1814

KN

297

317

Patočková Marie, Stránský Stanislav, Arpášová Iveta, Melichárková Jana, Vild Petr

935

KN

313

139/1

Jiří Louma, Alena Loumová

2958

KN

317

14

Valenta Lubomír, Valantová Jiřina

2284

KN

367

226

Hikl Pavel a Renata

108

KN

367

224/2

Hikl Pavel a Renata

681

KN

388

137/6

Jan Velecký, Věra Velecká

998

KN

391

208/1

Lukeš Karel a Miloslava

1606

KN

402

164/1

Miloslav Popek

4688

KN

403

141/1

Machalický Karel

2547

KN

404

97/16

Ing. Zdeněk Žalský, Ing. Alena Žalská

436

KN

405

97/13

Martina Frýbová

1000

KN

405

97/14

Martina Frýbová

1000

KN

10001

199

Obec Podůlší

798

PK

10001

205

Obec Podůlší

3762

KN

10001

206

Obec Podůlší

2536

PK

10001

316

Obec Podůlší

119

KN

10001

316

Obec Podůlší

435

PK

10001

320

Obec Podůlší

4296

KN

10001

323

Obec Podůlší

211

KN

10001

323

Obec Podůlší

4069

PK

10001

325

Obec Podůlší

2870

PK

10001

326

Obec Podůlší

203

KN

10001

326

Obec Podůlší

761

PK

10001

327

Obec Podůlší

1151

KN

10001

328

Obec Podůlší

4210

KN

10001

331

Obec Podůlší

2273

KN

10001

332

Obec Podůlší

518

KN

10001

334

Obec Podůlší

1503

KN

10001

339

Obec Podůlší

257

KN

10001

343

Obec Podůlší

709

KN

10001

344

Obec Podůlší

432

PK

10001

352

Obec Podůlší

252

PK

10001

137/5

Obec Podůlší

51

KN

10001

164/6

Obec Podůlší

168

KN

10001

183/1

Obec Podůlší

2403

KN

10001

183/3

Obec Podůlší

120

KN

10001

197/1

Obec Podůlší

66

KN

10001

197/5

Obec Podůlší

219

KN

10001

209/1

Obec Podůlší

490

KN

10001

319/3

Obec Podůlší

2524

KN

10001

319/4

Obec Podůlší

4340

KN

10001

319/7

Obec Podůlší

589

KN

10001

337/1

Obec Podůlší

749

KN

10001

345/1

Obec Podůlší

1415

KN

10001

346/1

Obec Podůlší

2739

KNSeznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Zámezí

--------------------------------------------------------------------------------------------

LV

Parc. č.

Jméno a příjmení

Výměra

mapa

1

359

MNV Železnice

785

PK

1

362

MNV Železnice

3041

PK

1

382

MNV Železnice

223

KN

1

177/5

MNV Železnice

3257

PK

4

131

STERLING, s.r.o.

611

KN

4

332/2

STERLING, s.r.o.

139

PK

5

250

Eva Janďourková

11193

PK

6

116

Věra Vávrová

1858

PK

6

121

Věra Vávrová

1780

PK

6

125

Věra Vávrová

3906

PK

6

178

Věra Vávrová

2375

PK

12

173

Zdeňka Boháčová

2356

PK

12

174

Zdeňka Boháčová

482

PK

12

177/11

Zdeňka Boháčová

2515

PK

18

93

Jana Machalická

9517

PK

18

96

Jana Machalická

975

PK

18

136

Jana Machalická

1895

PK

18

137

Jana Machalická

6180

PK

18

138

Jana Machalická

7272

PK

18

139

Jana Machalická

432

PK

18

140

Jana Machalická

13170

PK

18

143

Jana Machalická

2429

PK

18

144

Jana Machalická

3346

PK

22

117/11

Anna Víchová

2562

PK

26

189

RNDr. Vratislav Blechta, Mgr. Alice Humpálová

8010

PK

33

127

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

18196

PK

33

184

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

2380

PK

33

185

Jiří Vávra, Eliška Maixnerová

1151

PK

34

180

František Vích, Anna Víchová

735

PK

47

177/1

Václav Mencl

5225

PK

47

177/7

Václav Mencl

2555

PK

49

44

Anna Štefková

683

PK

49

343

Anna Štefková

8631

PK

49

344

Anna Štefková

133

PK

49

343/2

Anna Štefková

8225

KN

50

242

Jiřina Vlková

8776

PK

50

245

Jiřina Vlková

1090

PK

50

285

Jiřina Vlková

914

PK

50

286

Jiřina Vlková

2680

PK

50

288

Jiřina Vlková

3410

PK

50

230/1

Jiřina Vlková

13480

PK

50

241/3

Jiřina Vlková

7038

PK

50

284/1

Jiřina Vlková

3704

PK

50

284/2

Jiřina Vlková

4130

PK

56

247

Jaroslav Lukeš

12070

PK

59

248

Svatoslav Jiřič

205

PK

59

263

Svatoslav Jiřič

2931

PK

59

264

Svatoslav Jiřič

290

PK

59

265

Svatoslav Jiřič

101

PK

59

260/2

Svatoslav Jiřič

4979

PK

62

195

František Jenček

9456

PK

62

197

František Jenček

1226

PK

62

117/4

František Jenček

5493

PK

63

168/2

Františka Tvrdíková, Miloslav Tvrdík

5317

PK

64

169

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

1388

PK

64

305

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

3539

PK

64

308

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

149

PK

64

141/1

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

31800

PK

64

141/2

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

2347

PK

64

304/1

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

927

PK

64

304/2

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

86

PK

64

307/1

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

2235

PK

64

307/2

Miloslava Vagenknechtová, Miroslav Novohradský, Ladislav Vávra, Jan Vávra

5327

PK

73

177/10

Miloš Ratinec, Ema Dětinská

4064

PK

75

385

ČR-Povodí Labe, s.p.

3760

KN

75

386

ČR-Povodí Labe, s.p.

92

KN

82

396

Český Telecom

8

KN

82

397

Český Telecom

8

KN

87

329

Dana Skořepová, Hana Lapšanská, Miloš Lacko

1496

PK

87

340

Dana Skořepová, Hana Lapšanská, Miloš Lacko

446

KN

87

341

Dana Skořepová, Hana Lapšanská, Miloš Lacko

2777

PK

87

342

Dana Skořepová, Hana Lapšanská, Miloš Lacko

432

KN

87

177/14

Dana Skořepová, Hana Lapšanská, Miloš Lacko

778

PK

87

177/6

Dana Skořepová, Hana Lapšanská, Miloš Lacko

7882

PK

87

327/2

Dana Skořepová, Hana Lapšanská, Miloš Lacko

660

PK

87

328/3

Dana Skořepová, Hana Lapšanská, Miloš Lacko

12891

PK

92

338/2

Miroslav Mencl, Stanislava Menclová

3334

PK

98

56

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

928

KN

98

57

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

1535

KN

98

186/2

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

2905

KN

99

126

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

1115

PK

99

128

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

2352

PK

99

129

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

16383

PK

99

130

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

7409

PK

99

132

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

24482

PK

99

187

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

381

PK

99

316

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

122

KN

99

324

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

7035

PK

99

186/1

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

17722

PK

99

317/1

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

3610

PK

99

317/2

Eliška Hromiaková, Věra Svatková, Hana Doležalová

11658

PK

106

233

Zdeněk Buchar, Mgr. Milena Švábová

10440

PK

109

122

Ing. Lubomír Svatý CSc., Zdenka Svatá

180

PK

109

117/10

Ing. Lubomír Svatý CSc., Zdenka Svatá

2592

PK

109

117/2

Ing. Lubomír Svatý CSc., Zdenka Svatá

5860

PK

109

117/5

Ing. Lubomír Svatý CSc., Zdenka Svatá

5399

PK

109

117/6

Ing. Lubomír Svatý CSc., Zdenka Svatá

5523

PK

109

117/8

Ing. Lubomír Svatý CSc., Zdenka Svatá

8260

PK

109

117/9

Ing. Lubomír Svatý CSc., Zdenka Svatá

3960

PK


Seznam vlastníků honebních pozemků a seznam pozemků přičleněných

v k.ú. Jičín

-------------------------------------------------------------------------------------------- 1001 1089/3   846 

 1001 1089/5  11408

 1001 1086/6   3981

 1001 1100   5631

 1001 1101   365

 1001 1760/1   1268

 1001 1204/1   1222

 1001 1216   535

 1001 1218/1   176

 1001 1218/2   92

 1001 1218/3   2195

 

 27/56 443/2  18029

 27/57 465  10322

 

    

3) Podle ustanovení § 3 odst. 2 a 4 zákona o myslivosti a dle prováděcí vyhlášky č.491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře se stanovují na základě návrhu Honebního společenstva Jičín minimální a normované stavy zvěře v honitbě takto – viz níže uvedená tabulka.
Využitelná plocha pro zvěř srnec obecný 1250 ha , zajíc polní 1250 ha, bažant obecný 500 ha.

Druh zvěře

Jak. tř. honitby

Minimální stav

Normovaný stav

Koeficient očekávané produkce

Poměr pohlaví

Skladba dle pohlaví v %

♂/♀/ml.

Zastoupení věk. tř. u samců v % I./II./III.

srnec obecný

II

13

60

1.1

1:1

37/37/26

41/24/35

bažant obecný

III.B

25

80

0,5

1:4

-------

------

zajíc polní

III.A

55

198

0,5

1.1

------

--------Odůvodnění


Přípravný výbor Honebního společenstva Jičín ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona o myslivosti předložil návrh na uznání společenstevní honitby dne 12.8.2005 zároveň se žádostí o registraci honebního společenstva Jičín. Vzhledem k tomu, že na prakticky stejných honebních pozemcích probíhalo správní řízení o uznání společenstevní honitby s názvem Český ráj-Podůlší, bylo správní řízení ve věci uznání společenstevní honitby s názvem Zámezí dnem 12.září 2005 přerušeno /rozhodnutí č.j.: ŽP-03/24389/05/206/1-A/10 / z důvodu předběžné otázky, kterou bylo probíhající správní řízení u krajského úřadu o společenstevní honitbě Český ráj-Podůlší vedené pod č.j.: ŽP-03/10605/04/1731/02/206/1-A/10 ze dne 1.9.2005 a to do nabytí právní moci rozhodnutí. Krajský úřad Královéhradeckého kraje , odbor životního prostředí a zemědělství rozhodl o podaném odvolání jako nepřístupném a odvolání zamítl a to rozhodnutím č.j.: 24339/ZO/2005-So ze dne 12.12.2005, které nabylo právní moci dnem 4. ledna 2006, /na MěÚ Jičín doručeno 18.1.2006/, tudíž společenstevní honitba Český ráj Podůlší nebyla uznána, správní úřad mohl v řízení pokračovat.


Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí neprodleně dne 20.12.2005 sdělil účastníkům řízení /oznámení veřejnou vyhláškou pod č.j.: ŽP-03/24389/05/206/1-A/10 ze dne 20.12.2005/ “Oznámení pokračování správního řízení ve věci návrhu uznání společenstevní honitby s názvem Zámezí” a vyzval účastníky řízení k seznámení se s podklady pro rozhodnutí se lhůtou možnosti vyjádření do 8-mi dnů ode dne doručení tohoto oznámení. V průběhu správního řízení správní orgán obdržel oznámení vlastníků honebních pozemků navržených k přičlenění o nesouhlasu k přičlenění k honitbě Zámezí. Podaná oznámení nejsou v souladu s žádným ustanovením zákona o myslivosti, vlastník přičleňovaného pozemku si sám nemůže určit, ke které honitbě budou jeho pozemky přičleněny.


Dne 20.12.2005 obdržel odbor životního prostředí Městského úřadu Jičín prostřednictvím Honebního společenstva Jičín se sídlem v Zámezí čp. 3 zastoupeného honebním starostou Jindřichem Stýblo, 507 13 Železnice a Honebního společenstva Staré Místo zastoupeného honebním starostou Pavlem Loudou, Přátelství 549, 506 01 Jičín návrh na vyloučení pracovníků odboru životního prostředí Ing. Františka Hylmara a pana Miloslava Stránského z projednávání a rozhodování v  řízení ve věci návrhu na uznání společenstevní honitby Zámezí dle § 18 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších změn a doplňků. Rozhodnutím č.j.: ŽP/38431/2005/Mu ze dne 10.1.2006 byl zaměstnanec města zařazen do Městského úřadu Jičín Ing. František Hylmar , vedoucí oddělení zemědělství a lesního hospodářství vyloučen z předmětného řízení a rozhodování ve věci. Pan Miloslav Stránský vzhledem k tomu, že nevykonává činnost na úseku zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších změn a doplňků, nepřísluší mu rozhodovat o navrhování honitby, a proto správní orgán rozhodl o jeho nevyloučení z  předmětného řízení a rozhodování ve věci


Správní úřad současně učinil opatření k zajištění řádného provedení dalšího řízení a uvedenou činnost provedl vedoucí oddělení zemědělství a lesního hospodářství, odboru životního prostředí MěÚ Mladá Boleslav Ing. Josef Novák. /dne 19.1.2006 byla podepsána smlouva o provedení činnosti a předány podklady pro řízení/.


Na základě výše uvedených skutečností si Městský úřad Jičín požádal správní orgán o prodloužení lhůty ve věci rozhodnutí o uznání společenstevní honitby Zámezí a tato lhůta byla na základě řádného odůvodnění prodloužena do 15.3.2006.


V průběhu řízení byla Městskému úřadu Jičín, odboru životního prostředí dále doručena žádost vlastní honitby Prachov o přičlenění pozemků, které byly součástí návrhu na uznání honitby s názvem Zámezí /původní honitba Český ráj Podůlší/. Vzhledem k tomu, že na prakticky stejných honebních pozemcích probíhalo správní řízení o uznání společenstevní honitby s názvem Zámezí, bylo správní řízení ve věci přičlenění pozemků k vlastní honitbě Prachov přerušeno z důvodu předběžné otázky, kterou bylo právě probíhající správní řízení o společenstevní honitbě Zámezí vedené pod č.j.: ŽP-03/24389/05/206/1-A/10 a to do nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.


Dne 23.1.2006 obdržel Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí oznámení o založení přípravného výboru Honebního společenstva Holín-Prachov. Tento přípravný výbor zakládá honební společenstvo a to na honebních pozemcích, které jsou v návrhu na přičlenění k honebnímu společenstvu Zámezí a současně na pozemcích, které nejsou zahrnuty do žádné honitby /k.ú. Horní Lochov, k.ú. Dolní Lochov/. Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí jako orgán vykonávající státní správu na úseku myslivosti příslušný dle zákona o myslivosti vyzval přípravný výbor honebního společenstva Holín-Prachov, aby v  termínu do 23.2.2006 předložil správnímu orgánu podklady dle § 19 zákona o myslivosti, zejména úplný seznam členů honebního společenstva s uvedením jména, příjmení a bydliště, mapový zákres honitby, ze kterých lze zjistit základní podmínku pro vznik honitby v souladu s ustanovením § 17 zákona o myslivosti min. souvislost 500 ha, souhlasy vlastníků honebních pozemků s členstvím v honebním společenstvu, zápis z jednání ustavující valné hromady, stanovy honebního společenstva ve dvojím vyhotovení. Dále byl přípravný výbor honebního společenstva Holín- Prachov upozorněn, že je správní orgán vázán termínem 15.3.2006 pro vydání rozhodnutí o uznání společenstevní honitby Zámezí , a proto je třeba doložit veškeré náležitosti návrhu na registraci, které budou úplné a přesné, aby obě řízení mohla být v řádném termínu dokončena. Návrh na registraci a zápis do rejstříku honebních společenstev Honebního společenstva Holín –Prachov byl podán dne 23.2.2006. Dopisem ze dne 27.2.2006 správní orgán upozornil přípravný výbor honebního společenstva Holín-Prachov, že nelze provést registraci v souladu s § 20 odst. 1 zákona o myslivosti, ale že je třeba odstranit nepřesné informace do 15-ti dnů ode dne doručení upozornění, jinak správní orgán řízení v souladu s § 20 odst. 1 zákona o myslivosti řízení zastaví. Dopisem ze dne 3.3.2006 přípravný výbor doplnil nepřesné údaje a zároveň se přihlásil za účastníka řízení ve věci uznání společenstevní honitby Zámezí. Správní orgán zjistil, že v uvedeném řízení se může jednat o jejich právech a povinnostech a tímto rozhodnutím mohou být práva a povinnosti dotčeny, proto Přípravný výbor honebního společenstva Holín – Prachov zařadil mezi účastníky řízení. Z důvodu vytvoření nové honitby Holín - Prachov byla pozměněna hranice honitby Zámezí oproti návrhu. Honební pozemky v k.ú. Holín, Prachov, část obce Ohaveč, Kbelnice, část Jičína se postupují nové honitbě Holín-Prachov. Správní orgán volil hranici HS Zámezí tak, aby v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 byla v terénu zřetelná. Změna hranice začíná v k.ú. Jičín- křižovatka na Letné, kde je hranicí komunikace z křižovatky směrem na Turnov. Při vjezdu na obchvat se hranice před vjezdem do obce Kbelnice stáčí k západu, kde je vyznačen asfaltový sjezd na polní cestu, po které vede hranice kolmo na mez. Zde se hranice stáčí k severu, vede po polní mezi do Rybníčku. Zde se hranice lomí po cestě Rybníček-Holín směrem západním a po zhruba 200 m se stáčí směrem severním po polní cestě na okraj lesa /rozhraní katastru Holín-Brada-Rybníček/. Hranice honitby a výměra přičleněných pozemků byla upravena na základě založení honebního společenstva Holín , aby bylo umožněno založení dalšího honebního společenstva a vznik honitby. Dle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o myslivosti tvar honitby nemá tvar úzkého pozemkového pruhu pouze v okrajových částech honitby /k.ú. Jinolice rybník Vražda/, na které se toto ustanovení nevztahuje. Hranice honitby je tvořena s ohledem na již existující vlastní honitbu Prachov a HS Libuň. Hranice honitby tvořená rozhraním zemědělských a lesních pozemků je tvořena s ohledem na již existující honitbu Prachov.


Předložený návrh Honebního společenstva Jičín splňuje ustanovení § 17 zákona o myslivosti - tzn., že dle ustanovení § 17 odst. 2 honební pozemky spolu souvisí, honební pozemky nejsou přerušeny žádnou nepřekonatelnou překážkou pro zvěř ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona (např. dálnice, silnice dálničního typu, přehrady a letiště se zpevněnou plochou). I výměra navrhované honitby dle ustanovení § 17 odst. 7 přesahuje zákonem stanovenou minimální plochu 500 ha. Členové honebního společenstva vlastní 630 ha souvislých honebních pozemků. Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 4 zákona byly k honebním pozemkům členů honebního společenstva přičleněny honební pozemky jiných vlastníků, které jsou z části obklopeny honebními pozemky členů honebního společenstva, a další pozemky, které od roku 2003 nejsou součástí žádné honitby a byly přičleněny z důvodu zajištění řádného výkonu práva myslivosti.


Předložený návrh splňuje podmínky stanovené § 17 zákona, a proto dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona musí orgán státní správy vydat rozhodnutí o uznání honitby. Dle § 18 odst. 3 zákona o myslivosti byla rozhodnutím č.j.: ŽP- 03/24390/206/1-A/10 ze dne 12. září 2005 provedena registrace Honebního společenstva Jičín, zmocněnci přípravného výboru byly v souladu s § 20 odst. 2 zákona o myslivosti předloženy stanovy a seznam členů s vyznačením dne registrace. Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 6 k návrhu na uznání honitby navrhovatel předložil jím zpracované údaje o vlastnictví honebních pozemků včetně mapového zákresu hranic honitby a návrh plánovaných druhů zvěře a jejich minimálních normovaných stavů.


Zvěř je přírodním bohatstvím státu a je veřejným zájmem zajistit její řádné obhospodařování, aby nedocházelo ke škodám v lesní a zemědělské výrobě a zamezilo se šíření nemocí a nákaz. Toto lze zajistit pouze výkonem práva myslivosti. Právo myslivosti lze vykonávat pouze v uznaných honitbách. Vlastníci honebních pozemků, které nedosahují minimální zákonné výměry na uznání honitby, nemohou sami požádat o uznání honitby, a proto ani nemají právo myslivosti. Zákon těmto vlastníkům umožňuje založit honební společenstvo, které po splnění zákonných podmínek zastupuje jejich zájmy a má právo myslivosti. Vlastníci honebních pozemků, kteří nechtějí, aby jejich pozemky byly součástí honitby, mohou požádat o prohlášení svých honebních pozemků za nehonební.


Vzhledem k velkém počtu účastníků řízení u kterých nelze objektivně stanovit jejich současného vlastníka, /restituce, úmrtí, prodej, nevyřešené dědictví, pobyt osob není znám/ tj. účastníka řízení je zvolena forma doručování veřejnou vyhláškou /§ 26 odst. 1 správního řádu/. K výše uvedenému, k rozsahu přičleňovaných pozemků a jejich vlastníků a také ke skutečnosti , že k základním pravidlům správního řízení patří dle ustanovení § 3 odst . 3 správního řádu hospodárnost, což znamená , že správní orgán použije ve správním řízení takové prostředky, které jsou jednoduché , účinné, nezvyšují zbytečné náklady řízení , doručuje správní úřad v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 správního řádu předmětné rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Patnáctý den po vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce příslušného obecního úřadu je dle ustanovení § 26 odst. 2 správního řádu dnem doručení.


Správní orgán je veden právním názorem Krajského soudu v Hradci Králové vyjádřeném v rozsudku č.j.: 30 Ca 68/2003-19 ze dne 28.11.2003, ve kterém je uvedeno , že nelze kombinovat způsoby doručování rozhodnutí, aby byla dodržena rovnost účastníků řízení /§ 4 odst.2 správního řádu/.

Účastníky řízení upozorňujeme, že dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 4.7.2003 č.j.: 5 A 90/2002-28 se vyvěšení rozhodnutí s účinky doručení děje jen na úřední desce toho orgánu, který rozhodnutí vydal , neboť povinnost vyvěšovat rozhodnutí na více místech s účinkem doručení nelze ze zákona o správním řízení dovodit. Dle § 26 zákona o správním řízení je obvyklým místem úřední deska v sídle správního úřadu, který písemnost vydal.
Poučení o odvolání:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Odolání se podává u Městského úřadu Jičín, odboru životního prostředí.
Ing. Jana Mušková

vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

HS Jičín, zastoupené honebním starostou Jindřichem Stýblo, Hoření 1185, 512 51 Lomnice nad Popelkou Přípravný výbor Honebního společenstva Holín –Prachov, zastoupený zmocněncem Milošem Kovářem, Holín 82, 506 01 Jičín

Honební společenstvo Železnice , honební místostarosta Vladimír Zahradník, Husova 188, Železnice, 507 13

Honební společenstvo Robousy, honební starosta Josef Plechatý, Úlibice 4, 507 07 Úlibice

Honební společenstvo Libuň, honební starosta Petr Živora, Kněžnice 31, 506 01 Jičín

Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Honitba Prachov, Ilona Schliková, Vokšice 1, 506 01 Jičín

Myslivecké sdružení Lověna Libuň, předseda Jaroslav Slunéčko, Fibichova 334, 506 01 Jičín

Myslivecké sdružení Mezihoří Železnice, předseda Jaroslav Blažík, Syřenov 38, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Mysl. sdružení Jestřáb Kacákova Lhota, předseda Stanislav Link, Kovač 22, 506 01 Jičín a


Vlastníci přičleněných honebních pozemků k.ú. Železnice

Kobrle Vladimír, Železná 156, 507 13 Železnice

Kobrle Jaroslav, Za humny 406, 507 13 Železnice          

Kobrle Zdeněk,  Husova 100, 507 13 Železnice

Bezvodová Jitka, Na Sklípku 126, 507 32 Kopidlno

Vlášková Eva, Nádražní 323, 507 13 Železnice

Tóthová Dagmar, Železnice 76, 507 13 Železnice

Malátová Věra, Nádražní 159, 507 13 Železnice

Teichmannová Věra, Rodinná 676, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kordík Jaroslav, Šimonova 38, 507 13 Železnice- nar.1937

Kordík Jaroslav,  Šimonova 38, 507 13 Železnice- nar.1974

Žáková Hana, Nezdice 40, 334 01 Nezdice

Morávková Milada, Bradlecká Lhota 58, 507 13 Železnice

Endris Jaroslav, Soběraz 66, 507 13 Železnice

Vágnerová Věra, Náměstí čp. 9, 507 13 Železnice

Ministerstvo obrany, Tychonova 1,čp.221, 160 00 Praha -Hradčany

Živora Jaroslav, Husova 128, 507 13 Železnice

Šorf František , Vodňanská 6, čp.602,  460 14 Liberec XIV- Ruprechtice

Šorfová Marie, Vodňanská 6, čp.602,  460 14 Liberec XIV- Ruprechtice

Stránský Jan, Smetanova 1280, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Stránská Růžena, Nádražní 194, 507 13 Železnice

Fidrmuc Pavel, Nádražní 349, 507 13 Železnice

Fidrmuc Václav, Koželužská 242, 500 04 Hradec Králové

Vlášková Eva, Nádražní 323, 507 13 Železnice      

Bezvodová Jitka, Na Sklípku 126, 507 32 Kopidlno

Kotrbatá Jitka, Bítovská 1208, 141 00 Praha 4, Michle

Kratochvílová Marie, Husova 77, 506 01 Jičín

Kratochvíl Bohumil, Vrchlického 823, 506 01 Jičín

Pospíšilová Marie, Zámezí 23, 506 01 Jičín

Nováková Miluše, Radim 76,  507 12 Radim

Mencl Josef, Na Tvrzi 296, 507 13 Železnice

Mencl Antonín, Cidlina 17, 507 13 Železnice

Menclová Emilie, Cidlina 17, 507 13 Železnice

Sedláček Josef, Zahradní 10, 507 11 Valdice

Klokanová Vlasta, Zámezí 17, 507 13 Železnice

Krejsová Marie, Libuň 9, 507 15 Libuň

Horáčková Miloslava, Zámezí 18, 507 13 Železnice

Horáček Vojtěch,  Zámezí 18, 507 13 Železnice

Brandl Stanislav, Těšín 15, 507 13 Železnice

Stehlíková Dagmar, Husova 266, 507 13 Železnice

Dušek Josef, Kosmonautů  795, 506 01 Jičín

Město Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 47 Jičín

Fidrmucová Jitka, Železnice 323, 507 13 Železnice

Vágner Vladimír, Náměstí 9,  507 13 Železnice

 Vágnerová Eva, Náměstí 9,  507 13 Železnice

 Ječná Emílie, Jabloňová 135, 507 11 Valdice

 Obec Kbelnice, 506 01 Jičín

Vlášek Zbyněk, Nádražní 323 507 13 Železnice

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 46, čp. 1441, 100 10 Praha - Vršovice


Účastníci řízení přičlenění k honitbě v k.ú. Robousy

 Šulc Lubomír, Na jihu 524, 506 01 Jičín

 Ing. Jiránek Stanislav, Na Jihu 530, 506 01 Jičín

 Ing. Jiránek Jiří, Poděbradova 317, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Vojtíšková Marie, Kyje 1, 507 13 Železnice

Veselá Ludmila, Dvorce čp. 10, 506 01 JIčín

 MUDr. Myšík Jiří, Pražská 998, 506 01 Jičín

Bubeníčková Alena, Aloisina výšina 124, čp. 640, 460 15, Liberec 15


Účastníci řízení na přičlenění k honitbě v KÚ : Těšín

Blažek Břetislav, Kněžnice čp. 6, 506 01 Jičín

Macek Jiří, Jabloňová 137, 507 11 Valdice

Hanušová Břetislava, Olovy Sídliště 145- adresa neúplná


 Účastníci řízení přičlenění k honitbě v k.ú. : Valdice

 Vacek Miroslav, Jičínská 33, 507 11 Valdice

 Vacková Bohuslava, Jičínská 33, 507 11 Valdice

 Zima Vladimír, Dobrovická 32, 294 73 Brodce

 Šimůnková Jaroslava, Erbenova 710, 293 01 Mladá Boleslav II

 Kracík Jiří, Přátelství 143, 507 11 Valdice

 Fiala Milan, Jabloňová 123, 507 11 Valdice

 Bímová Ilona, Školní 149,  507 11 Valdice

 Obec Valdice, 507 11 Valdice


Účastníci řízení přičlenění k honitbě v k.ú : Zámezí

MNV Železnice Náměstí Svobody , č.p.1, Železnice, 50713

STERLING, s.r.o. Mánesova 17, č.p.685, Poděbrady II, Poděbrady, 29001

Eva Janďourková,č.p.25, Podůlší, 50601

Věra Vávrová,Dělnická , č.p.1137, Lomnice nad Popelkou, 51251

Zdeňka Boháčová,Přátelství , č.p.143, Valdice, 50711

Jana Machalická,Dvořákova , č.p.281, Holínské Předměstí, Jičín, 50601

Ing. Lubomír Svatý CSc.,č.p.4, Dolánky, Dřevěnice 50

Zdenka Svatá,č.p.4, Dolánky, Dřevěnice, 50713

RNDr. Vratislav Blechta,MEZIVRŠÍ 36, č.p.76, BRANÍK, PRAHA 4, 14700

Mgr. Alice Rumpálová,č.p.30, Bradlecká Lhota, 50713

Jiří Vávra,č.p.9, DOUBRAVICE, ŽELEZNICE, 50713

Eliška Maixnerová,č.p.13, SKÁLA, BOHÁŇKA, 50801

František Vích,č.p.11, Zámezí, Železnice,

Anna Víchová,č.p.11, Zámezí, Železnice,

Václav Mencl,NÁDRAŽNÍ , č.p.422, SOBOTKA, 50

Anna Štefková,č.p.79, RADVÁNOVICE, KARLOVICE, 51262

Jiřina Vlková,Nad obcí I 9, č.p.1341, Krč, Praha, 14000

Jaroslav Lukeš,Jičín, 506 01-adresa neúplná

Svatoslav Jiřič,Valdštejnovo náměstí , č.p.5, Jičín, 506 01

František Jenček,č.p.92, Holín, Jičín , 50601

Františka Tvrdíková,č.p.9, Březka, Libuň,

Miloslav Tvrdík,Jarošovská , č.p.225, Jičín

Miloslava Vagenknechtová,NÁMĚSTÍ , č.p.43, MLÁZOVICE, 50758

Miroslav Novohradský,U STADIONU , č.p.764, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN,

Ladislav Vávra,PRACHOVSKÁ , č.p.367, HOLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 50601

Jan Vávra,DĚLNICKÁ , č.p.1139, LOMNICE NAD POPELKOU, 51251

Miloš Ratimec,č.p.14, Nedariz – adresa neúplná

Ema Dětinská,č.p.14, Nedariz- adresa neúplná

Povodí Labe, státní podnik,Víta Nejedlého 8, č.p.951, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 5

Český Telecom a.s., Olšanská 5, čp.55 - 130 34 Praha - Žižkov

Dana Skořepová,JIČÍNSKÁ , č.p.111, VALDICE, 50711

Hana Lapšanská,Nám.V.Čtvrtka , č.p.869, Valdické Předměstí, Jičín, 506 01

Miloš Lacko,K URNOVÉMU HÁJI , č.p.1275, LOMNICE NAD POPELKOU, 512 51

Miroslav Mencl,č.p.129, Holín, 50601

Stanislava Menclová,č.p.129, Holín, 50601

Eliška Hromiaková,Brněnská 47, č.p.1024, Severní Předměstí, Plzeň, 323 00

Věra Svatková,V Jamce , č.p.2384, Rakovník II, Rakovník, 269 02

Hana Doležalová,SPALOVA , č.p.2260, RAKOVNÍK II, RAKOVNÍK, 26902


   Účastníci řízení přičlenění pozemků k honitbě v KÚ : Brada

RNDr. František Kolář

Doubravická 2, č.p.1301, Chodov, Praha, 149 00

Ing. Věra Kolářová

Doubravická 2, č.p.1301, Chodov, Praha, 149 00

Josef Vošvrda

č.p.60, Jinolice, Jičín, 50601

Ing. Lubomír Janoušek

Krásného 1, č.p.337, Veleslavín, Praha, 162 00

Eva Palasová

Seifertova , č.p.355, Holínské Předměstí, Jičín, 50601

Vojtěch Vazda

č.p.4, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK, 506 01

Karolína Vazdová

č.p.4, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK, 506 01

Pavel Válek

Brada - Rybníček , č.p.10, Jičín, 506 01

Jaroslav Feikl

č.p.224, Ohrazenice, 511 01

Josef Ježek

 

Mladějov 45

Ing. Miloslav Mašek

č.p.17, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK, 50601

Ing. Jana Mašková

 

č.p.17, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK, 50602

František Veselý

 

KOMENSKÉHO , č.p.291, DOUDLEBY NAD ORLICÍ, 51742

Václav Haman

Přátelství , č.p.512, Nové Město, Jičín, 506 01

Ilona Hamanová

č.p.45, Svatojanský Újezd, 507 81 Lázně Bělohrad

Libuše Ducháčková

č.p.12, Úlibice, 507 07

Ing. Ludmila Lamačová

č.p.37, Rybníček, Brada-Rybníček, 50601

Nina Zelenková , MUDr.

U Stadionu , č.p.764, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Ing. Lubomír Nekvasil

č.p.35, Rybníček, Brada-Rybníček, 50601

Tomáš Nekvasil

GEN.LUDVÍKA SVOBODY , č.p.1320, LOMNICE NAD POPELKOU, 51251

TJ SPORTCENTRUM JIČÍN

P. BOX 89 , Jičín, 50601

Ing. Petr Svoboda

č.p.31, Brada, Brada-Rybníček, 50601

Miroslav Veselý

Židovská , č.p.106, Staré Město, Jičín, 50601

Jiří Hilmar

K BABYLONU , č.p.1306, LOMNICE NAD POPELKOU, 51251

Ing. Luboš Krejčí

K Betáni 27, č.p.1088, Kunratice, Praha, 14800

Ing. Jaroslava Nekvasilová

č.p.35, Rybníček, Brada-Rybníček, 50601

Jaroslav Hořejšek

Valdštejnovo náměstí , č.p.36, Staré Město, Jičín, 506 01

Renata Hořejšková

Valdštejnovo náměstí , č.p.36, Staré Město, Jičín, 506 01

Miroslav Veselý

Židovská , č.p.106, Staré Město, Jičín, 50601

Jana Dvořáková

SOKOLOVSKÁ , č.p.366, NOVÉ MĚSTO, JIČÍN, 50601

Josef Dvořák

SOKOLOVSKÁ , č.p.366, NOVÉ MĚSTO, JIČÍN, 50601

Antonín Borovička

Denisova , č.p.616, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Hana Borovičková

č.p.39, Rybníček, Brada-Rybníček, 50601

Lubor Vaněk

č.p.9, Dolní Kalná, 54374

Petr Pecháň

č.p.255, Pecka, 50782

Roman Abel

Podůlší , č.p.70, Jičín, 50601

Vladimír Veselý

GOLLOVA 5, č.p.518, LIBEREC IV-PERŠTÝN, 460 01

Ing. Daniela Kotyšková

Tylova , č.p.1119, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Pavel Kupka

č.p.109, Holín, 50601

Jitka Kupková

č.p.109, Holín, 50601

Ing. Zdeněk Urban

Hlavní , č.p.5, Mikulovice, 79084

Jaromír Tišer

č.p.33, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK, 50601

Dana Tišerová

 

č.p.33, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK, 50601

Ing. František Schlik

č.p.1, Jičíněves, 50731

Ing. Václav Dlouhý

č.p.32, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK, 50601

Helena Dlouhá

č.p.32, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK,

Miroslav Jakubec

č.p.185, Libuň, 50715

Alena Jakubcová

č.p.185, Libuň, 50715

Pavel Smolík

Nábř. Irmy Geisslové , č.p.82, Nové Město, Jičín, 50601

Radmila Smolíková

NÁBŘ.IRMY GEISSLOVÉ , č.p.82, NOVÉ MĚSTO, 50601

Jindřiška Třísková

č.p.20, RYBNÍČEK, BRADA-RYBNÍČEK, 50601

Věra Pavlíčková

POD KOŽELUHY , č.p.348, NOVÉ MĚSTO, JIČÍN, 50601

Alena Syřišťová

LUŽICKÁ , č.p.759, NOVÁ PAKA, 50901

Pavel Zajíc

B.Němcové , č.p.97, Holínské Předměstí, Jičín, 50601

Roman Kropáček

U Trati , č.p.907, Valdické předměstí, Jičín, 50601

Lukáš Kropáček

U Trati , č.p.907, Valdické předměstí, Jičín, 50601

Stanislav Valenta

č.p.124, Podhorní Újezd, Vojice, 50754

Jaroslav Hlaváček

č.p.6, VŠELIBY, SAMŠINA, 50601

Karel Holubec MUDr.

Feldmoossgasse 14D, A 6900 Bregenz

Jaroslav Feikl

č.p.224, Ohrazenice, 51101

František Škaloud

Erbenova , č.p.875, Mladá Boleslav II, 29301

Roman Škaloud

 

Čechova 782, Mladá Boleslav- 293 01

Roman Kropáček

U Trati , č.p.907, Valdické předměstí, Jičín, 50601

Ludmila Kropáčková

U Trati , č.p.907, Valdické předměstí, Jičín, 506 01

Účastníci řízení přičlenění pozemků v k.ú. KBELNICE

Ivo Buchar

Pod zámečkem 58, č.p.212, Třebeš, Hradec Králové, 500 06

Jiří Buchar

Českých bratří , č.p.668, Valdické Předměstí, Jičín, 506 01

Jaroslav Jenček

č.p.19, KBELNICE, 50601

Milada Jenčková

č.p.19, KBELNICE, 50601

Ing. Martin Lamač

č.p.37, Rybníček, Brada-Rybníček, 50601

Ing. Jan Vávra

č.p.9, KBELNICE, 50601

Jana Pacltová

U CIHELNY , č.p.622, KOPIDLNO, 50732

Ladislav Šebek

Sladkovského , č.p.65, Staré Město, Jičín, 50601

Hana Hrdličková

Lošťákova , č.p.669, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Jarmila Víchová

Nábřeží I. Geisslové , č.p.90, Nové Město, Jičín, 50601

Marie Odvárková

č.p.18, Kbelnice, 50601

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO JIČÍN 1

Jičín, 506 01

Kateřina Novotná

ÚPICKÁ , č.p.335, MALÉ SVATOŇOVICE, 54234

Ivana Pěkná

č.p.91, LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM, ČER. KOSTELEC 549 41

Josef Pižl

U trati , č.p.905, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Miroslav Pižl

Jungmannova , č.p.482, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Věra Vrbacká

BUZULUCKÁ 2, č.p.431, HRADEC KRÁLOVÉ, 50002

Milan Batelka

č.p.8, KBELNICE, 506 01

Jiří Mošna

VRCHA , č.p.241, HOLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 506 01

Vratislav Haken

Mánesova 42, č.p.989, Město, Havířov, 73601

Jiří Haken

č.p.3, KBELNICE, 50601

Svatopluk Sýkora

č.p.5, KBELNICE, 50601

Jiří Čurda

Krátká , č.p.563, Sobotka, 50743

Světluše Čurdová

Krátká , č.p.563, Sobotka, 50743

Zdeněk Kašpar

č.p.68, NOVÁ TELIB, 29406

František Kašpar

č.p.35, Střeleč, Mladějov, 50601

Milan Kašpar

č.p.60, KBELNICE, 50601- nar. 1971

Milan Kašpar Kbelnice čp.60, 506 01 Jičín – nar. 1949

Miroslava Kašparová Kbelnice čp. 60, 506 01 Jičín Účastníci řízení na přičlenění k honitbě v k.ú. Podůlší

MNV PODŮLŠÍ

Podůlší, 50601

Ivana Vavrová

1.MÁJE , č.p.169, Hrádek nad Nisou, HRÁDEK NAD NISOU, 46334

Radek Žalský

č.p.18, Podůlší, 50601

Bedřich Drbohlav

č.p.39, PODŮLŠÍ, 50601

Jiří Holec

č.p.41, PODŮLŠÍ, 50601

Jana Maťátková

Pod Lipami , č.p.883, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Marie Matějková

č.p.96, Podůlší, 50601

Ing. Zdeněk Žalský

č.p.18, PODŮLŠÍ, 50601

Ing. Alena Žalská

č.p.18, PODŮLŠÍ, 50601

Radek Žalský

č.p.18, Podůlší, 50601

Šárka Žalská

HAILOVA , č.p.117, PŘÍBRAM I, PŘÍBRAM, 26101

Miloslava Volšičková

č.p.20, LIBUŇ, 507 15

Jaroslav Hercík

č.p.66, Podůlší, 50601

Karel Machalický

V.Dobiáše , č.p.505, Holínské Předměstí, Jičín, 50601

Radka Machalická

V. DOBIÁŠE , č.p.505, HOLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 50601

Josef Králíček

Jana Žižky , č.p.190, Podmoklice, Semily, 513 01

Miroslav Srb

Pod lipami , č.p.883, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Alena Hoffmanová

Dr. Honsů , č.p.1666, Turnov, 51101

Marie Adamcová

č.p.20, PODŮLŠÍ, 50601

František Adamec

č.p.20, PODŮLŠÍ, 506 01

Libuše Siváková

5. května , č.p.2198, Dvůr Králové nad Labem, 544 01

Jiří Šádek

č.p.31, Kněžnice, 50601

Ing. Stanislav Mihulka

Vršovická 97, č.p.832, Vršovice, Praha, 100 00

Marie Adamcová

č.p.20, PODŮLŠÍ, 50601

František Adamec

č.p.20, PODŮLŠÍ, 506 01

Svatopluk Sýkora

č.p.98, PODŮLŠÍ, 50601

Monika Sýkorová

č.p.98, PODŮLŠÍ, 50601

Michal Hrdý

Pod Lipami , č.p.883, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Jaroslav Kořínek

č.p.15, RADIM, 50712

Petr Kořínek

č.p.13, Radim, 50712

České dráhy, a.s.

nábř. Ludvíka Svobody 12, č.p.1222, Nové Město, Praha, 11015

Marie Patočková

č.p.59, Soběraz, 50713

Iveta Arpášová

č.p.12, Podůlší, 50601

Jana Melichárková

č.p.12, Podůlší, 50601

Petr Vild

č.p.12, Podůlší, 50601

Stránský Stanislav

Na Farkáně 38, čp.4, 150 00 Praha 5, Radlice

Jiří Louma

č.p.45, PODŮLŠÍ, 50601

Alena Loumová

č.p.45, PODŮLŠÍ, 50601

Jiřina Valentová

č.p.7, PODŮLŠÍ, 50601

Lubomír Valenta

č.p.7, PODŮLŠÍ, 50601

Pavel Hikl

PŘÁTELSTVÍ , č.p.165, VALDICE, 50711

Renata Hiklová

Přátelství , č.p.165, Valdice, 50711

Jan Velecký

č.p.6, Podůlší, 50601

Věra Velecká

č.p.6, Podůlší, 50602

Karel Lukeš

č.p.4, PODŮLŠÍ, 50601

Miloslava Lukešová

č.p.4, PODŮLŠÍ, 50601

Miloslav Popek

č.p.19, Podůlší, 50601

Martina Frýbová

Markova , č.p.179, Jičín, 50

Obec Podůlší

č.p.90, Podůlší, 50601

Účastníci řízení na přičlenění pozemků k honitbě v KÚ: Dílce

František Bradský

č.p.33, HORNÍ LOCHOV, 506 01 Jičín

Věra Šulcová

JIRÁSKOVA , č.p.115, HOLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 50601

Vlasta Matějková

F. L. Čelakovského 4, č.p.3676, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou, 46604

Jiřina Kopecká

POD LIPAMI , č.p.883, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 506 01

Václav Kopecký

Českých bratří , č.p.739, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Jiří Kopecký

č.p.50, Sedličky, Jičín, 50601

Jindřich Kopecký

Rozkošská , č.p.3009, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, 58001

MUDr. Eva Jarošová

Hráského 11, č.p.1910, Chodov, Praha, 14900

Danuše Kopecká

LIBERECKÁ 50, č.p.3418, JABLONEC NAD NISOU, 46601

Marcela Hazdrová

U trati , č.p.905, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Milan Kopecký

č.p.124, Černý Důl, 54344

Marie Hlaváčová

č.p.11, Sedličky, Jičín, 50601

Rudolf Antony

č.p.29, Dílce, 50601

Marie Antonyová

č.p.2, Brada, Brada - Rybníček, 50601

Glaser Břetislav

Dubenská 5/1384, 370 11 České Budějovice

Věra Slavíková

č.p.26, DÍLCE, 50601

Antonín Slavík

č.p.26, Dílce, 50601

Anna Kocourková

č.p.20, Zámezí, Železnice, 50713

Vlastimil Vaníček

126, Robousy, 506 01 Jičín

Antonín Vaníček

č.p.24, Dílce, 50601

Emílie Vaníčková

č.p.24, Dílce, 50601

Hana Kupková

č.p.109, HOLÍN, 50601

SVĚŘENECKÉ PANSTVÍ KUMBURK ÚLIBICE

 Česká republika- adresa neúplná

Anna Kocourková

č.p.20, Zámezí, Železnice, 50713

Marie Pátková

Roveň, Mladějov, 50601

Růžena Pelcová

č.p.15, Dílce, 50601

Jana Ullrichová

Palackého , č.p.62, Staré Město, Jičín, 50601

Jiří Ullrich

Palackého , č.p.62, Staré Město, Jičín, 50601

Hana Kupková

 

č.p.109, HOLÍN, 50601

Božena Drapáková

Butovská , č.p.133, Nové Město, Jičín, 50601

Zbyněk Cihelka

NA PĚŠINĚ , č.p.174, DĚČÍN IX-BYNOV, DĚČÍN, 40505

Květoslava Klusáková

NA JIHU , č.p.526, NOVÉ MĚSTO, JIČÍN, 50601

Jaroslav Sobota

č.p.32, Blata, Zámostí-Blata, 50601

Zdeňka Sobotová

Pod Čeřovkou , č.p.995, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Vladislav Slavík

 

17. listopadu , č.p.1198, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav, 293 01

Ing. Jaroslav Holec

JIŽNÍ , č.p.795, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ, 50003

Jiří Čapek

Husova , č.p.300, Železnice, 50713

Milan Čapek

ŽIŽKOVA , č.p.110, ŽELEZNICE, 50713

Zdeněk Čapek

RAISOVA , č.p.390, ŽELEZNICE, 50713

Marie Čapková

HUSOVA , č.p.300, ŽELEZNICE, 50713

Věra Nýdrlová

Za Humny , č.p.422, Železnice, 50713

Jiří Holubec

Horská 34, č.p.1651, Jablonec nad Nisou, 46601

Jana Holubcová

Horská 34, č.p.1651, Jablonec nad Nisou, 46601

Vladislav Vaníček

Přátelství , č.p.489, Nové Město, Jičín, 50601

Miroslav Císař

5.KVĚTNA , č.p.440, SVOBODA NAD ÚPOU, 54224

Vladimír Dolenský

čp.18, Dílce, 50601 Jičín-nar.1964

Vladimír Dolenský

čp.18, Dílce, 506 01 Jičín

Vladimír Prager

Obchodní , č.p.1566, Uherský Brod, 68801

Věra Vaníčková

 

Přátelství , č.p.489, Nové Město, Jičín, 50601

Miroslav Císař

5.KVĚTNA , č.p.440, SVOBODA NAD ÚPOU, 54224

Účastníci řízení přičlenění pozemků k honitbě v KÚ : Jinolice

MNV JINOLICE

JINOLICE,Jičín 506 01

Miroslav Klus

TEXTILNÍ , č.p.541, PODMOKLICE, SEMILY, 51301

Jaroslav Kozák

S. K. Neumanna 29, č.p.940, Pražské Předměstí, Hradec Králové, 50002

Ladislav Kozák

U stadionu , č.p.832, Valdické Předměstí, Jičín, 506 01

Eva Pokorná

U stadionu , č.p.831, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Božena Kořinková

č.p.10, JINOLICE, 506 01

Jitka Rajmová

č.p.70, Jinolice, 50601

Miluše Žďárská

č.p.98, HOLÍN, 50601

Stanislav Kopřiva

U STADIONU , č.p.832, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 50601

Jan Nýdrle

č.p.8, JINOLICE, 50601

Ludmila Nýdrlová

č.p.8, JINOLICE, 50601

Josef Vinklář

Na Kampě , č.p.510, Praha 1, 11800

Ing. Karel Mikeš

Doležalova 5, č.p.1023, Černý Most, Praha 9, 19800

Barbora Darebná

POD ŠPIČÁKEM , č.p.2711, ČESKÁ LÍPA, 47006

Josef Vošvrda

Jinolice 60, 506 01

Jitka Pluchová

č.p.34, JINOLICE, 50601

Radoslava Víchová

č.p.34, JINOLICE, 50601

Jiří Myslivec

č.p.35, JINOLICE, 50601

Zdeněk Ždárský

506 01 Jičín, Holín 98

Jan Mikeš

Kněžnice čp. 98, 506 01 Jičín

Petr Filip

JITŘNÍ 10, č.p.4245, JABLONEC NAD NISOU, 46601

Pavel Filip

LIBERECKÁ 46, č.p.3420, JABLONEC NAD NISOU, 46601

Božena Zábranská

č.p.43, JINOLICE, 50601

Jiří Kraus

KOLLÁROVA , č.p.491, HOLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 506 01

Marie Krausová

KOLLÁROVA , č.p.491, HOLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 50601

Petr Horák

č.p.119, Jičíněves, 50731

Blanka Horáková

č.p.119, Jičíněves, 50731

Pavel Filip

LIBERECKÁ 46, č.p.3420, JABLONEC NAD NISOU, 46601

Milan Bílek

Karla Čapka , č.p.1131, Lomnice nad Popelkou, 51251

Ladislav Chaloupský

č.p.32, Jinolice, 506 01

Bohuslava Knížková

č.p.85, Psinice, Libáň, 50723

Josef Kyselo

č.p.4, Jinolice, 50601

Alena Kyselová

č.p.4, Jinolice, 50601

Stanislav Živora

č.p.2, JINOLICE, 50601

Věra Živorová

č.p.2, JINOLICE, 50601

František Kotrouš

TYRŠOVA , č.p.255, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 50601

Drahomíra Kotroušová

TYRŠOVA , č.p.255, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 50601

Pavel Svoboda

č.p.19, Ústí, Stará Paka, 507 91

MVDr. Michal Daněk

LOŠŤÁKOVA , č.p.397, JIČÍN, 50601

JUDr. Drahomíra Daňková

LOŠŤÁKOVA , č.p.397, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, JIČÍN, 50601

František Karban

č.p.17, Jinolice, 50601

Milan Karban

č.p.67, PODŮLŠÍ, 50601

Hana Pivoňková

NÁMĚSTÍ , č.p.229, ŽELEZNICE, 50713

Martin Karban

č.p.17, Jinolice, 50601

František Karban

č.p.17, JINOLICE, 50601

Jaroslav Draslar

TŘ. VÁCLAVA KLEMENTA , č.p.803, MLADÁ BOLESLAV, 29301

Alena Koberová

ÚDOLNÍ 10, č.p.1240, LIBEREC I-STARÉ MĚSTO, 46001

Jiří Holec

Podůlší, 506 01 Jičín

Miroslava Petráčková

Podůlší, 506 01 Jičín

JUDr. Jiří Drbohlav

č.p.50, Jinolice, 50601

Františka Mikešová

Náměstí Republiky 41, č.p.1006, Mladá Boleslav III, 29301

Jaroslav Lacina

č.p.18, Jinolice, Jinolice, 50601

Eva Lacinová

č.p.18, Jinolice, 50601

Vladimír Rejf

č.p.26, Jinolice, 50601

Oldřich Šimek

Revoluční , č.p.270, Rovensko pod Troskami, 51263

Božena Hládková

RIEGROVA , č.p.2111, HOŘICE, 50801

Jaroslav Knap

č.p.49, JINOLICE, JINOLICE, 50601

Věra Knapová

č.p.30, JINOLICE, 50601

Jiří Krenk

Přechodní , č.p.1338, Krč, Praha 4, 14000

Josef Lukeš

č.p.58, JINOLICE, 50601

Věra Lukešová

č.p.58, JINOLICE, 50601

Radomír Kvapil

č.p.30, Podůlší, 50601

Milan Svoboda

Družstevní , č.p.456, Borohrádek, 51724

Jaroslava Svobodová

č.p.28, Jinolice, 506 01

Josef Svoboda

č.p.28, Jinolice, 50601

Pavel Svoboda

č.p.19, Ústí, Stará Paka, 50791

Jiří Kyselo

č.p.51, JINOLICE, 50601

Jan Vaněčko

č.p.22, PODŮLŠÍ, 50601

Jaroslav Brumlich

č.p.41, Jinolice, 50601

Miroslav Vošvrda

č.p.25, Jinolice, Jičín, 50601

Ing. Vladimír Novotný

č.p.48, JINOLICE, 50601

Věra Novotná

č.p.48, JINOLICE, 50601

Václav Čížek

Vrcha , č.p.167, Holínské Předměstí, Jičín, 50601

Jana Čížková

Vrcha , č.p.167, Holínské Předměstí, Jičín, 50601

Felix Janata

č.p.68, Jinolice, 50601

Marie Janatová

č.p.68, Jinolice, 50601

Jaromír Hanzlík

Opatovická 7, č.p.1315, Nové Město, Praha 1, 11000

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 56, č.p.546, Nusle, Praha, 14000

Petr Hartig

č.p.77, Radvánovice, Karlovice, 51101

Ivana Hartigová

č.p.77, Radvánovice, Karlovice, 51101

Hana Köstingerová

Nám.V.Čtvrtka , č.p.848, Valdické Předměstí, Jičín, 506 01

Stanislav Kozák

č.p.75, Jinolice, 50601

Šárka Kozáková

č.p.75, Jinolice, 506 01

Libuše Kozáková

S. K. Neumanna 29, č.p.940, Pražské Předměstí, Hradec Králové, 5

Jaroslav Kozák

S. K. Neumanna 29, č.p.940, Pražské Předměstí, Hradec Králové, 50002

Jana Kozáková

U stadionu , č.p.832, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Ladislav Kozák

U stadionu , č.p.832, Valdické Předměstí, Jičín, 50601

Obec Jinolice

Jinolice, 50601

Účastníci řízení přičlenění pozemků k honitbě v KÚ :Cidlina

MNV Železnice

Železnice

507 13

 Železn ice

 

Kraus Pavel Ing

Praha

147 00

Psohlavců

51/1501

Krausová Libuše Judr

Opočno

517 73

Nádražní

40

Myslivec Pavel

Jičín

506 01

Jinolice

35

Bucharová Marie

Lomnice n.P.

512 51

Ploužnice

7

Buchar Zdeněk

Lomnice

512 63

Ploužnice

7

Mihulka Stanislav Ing

Vršovická 97

100 00

Praha-Vršovice

832

Koudelka Pavel Judr

Praha

147 00

Sinkulova

18/768

Veselka Pavel

Plzeň 2

301 49

Koterovská

30/434

Rosenberg Josef

Byšice

277 32

Mladoboleslavská

410

Lamač Ladislav

Mladá Boleslav

293 01

Novákova

35/857

Kapicová Dagmar

Jablonec n.N.

 466 02

Průběžná

1.5.321

Votrubec Miloslav

Lomnice n.P.

 512 51

Karlovo nám.

255

Kozák Stanislav Ing

Jičín

506 01

Jinolice

7

Kozáková Zdeňka

Jičín

506 01

Jinolice

756

Šonská Marie

Lomnice n.P.

 512 51

 

707

Lamač František

Železnice

507 13

Cidlina

21

Karlová Šárka Judr

Hradec Králové

500 02

Raisova

8

Karel Petr

Hradec Králové

500 02

Br. Štefanů

50/810

Zikmund Josef

Železnice

507 13

Cidlina

18

Nováková Jiřina

Jičín

506 01

Štrauchova

606

Srb Miroslav

Jičín

506 01

Pod Lipami

883

Hoffmanová Alena

Turnov

511 01

Dr. Honsů

1666

IMMO REGINA s.r.o.

Praha-Bubeneč

160 00

Dr. Wintra

5/376

Vávra Jiří

Železnice

507 13

Doubravice

9

Maixnerova Eliška

Hořice

508 01

Boháňka-Skála

13

Vích František

Liberec 6

 460 06

Rochlice

339

Víchová Anna

Liberec 6

 460 06

LRochlice

339

Lhotová Marie

Železnice

507 13

Zámezí

26

Brumlichová Marie

Jičín

506 01

Jinolice

41

Drbohlav Jiří Judr

JIčín

506 01

Jinolice

50

Veselý Miroslav

Praha 5- Smíchov

150 00

Zdíkovská

90/3044

Morávek Josef

Vratislavice u Liberce

 

 adresa neúplná

 

Správa státních lesů a statků

 

 

 Adresa neúplná

 

Aksamit František

Nová Paka

509 01

Na Cihlářce

1655

Aksamitová Jarmila

Nová Paka

510 01

Na Cihlářce

1655

Mojžíšová Helena

Praha 6-Vokovice

160 00

Tobrucká

19/710

Knap Miroslav

Jičín

506 01

Pod koželuhy

351

Knap Vladimír

Jičín

506 01

U Trati

952

Picek Svatopluk Ing

Vrchlabí

543 02

Na stráni

501

Bienová Věra

Jičín

506 01

Denisova

748

Veselý Zdeněk

Praha

155 00

Zdíkovská

94/3044

Cizner Antonín Ing

Jičín

506 01

Holín

38

Ciznerová Jarmila, Ing.

Jičín

506 01

Holín

38

Kraus Pavel Ing

Praha 4

147 00

Psohlavců

51/1501

Krausová Libuše Judr

Opočno

517 73

Nádražní

40

Jirgl Jiří Ing

Jičín

506 01

V. Čtvrtka

871

Jirglová Jana

Jičín

506 01

V. Čtvrtka

871

Brož Pavel

Jičín

506 01

Sv. Čecha

904

Kazda Miloslav

Železnice

507 13

Cidlina

1

Vyskočil Petr

Vysoké Veselí

507 03

Prof. Seemana

183

Řezáč Stanislav

Hodkovice

463 42

Mlýnská

421

Albrechtová Ivana

Byšice

277 32

Mladoboleslavská

409

Královehradecký kraj

Hradec Králové

500 01

 

 

Účastníci řízení přičlenění pozemků k honitbě v KÚ : Jičín

Krejčová Olga

Křižovnická 14/71

110 00

Praha-Staré Město

12

 

 

Volf Jaroslav

Sudoměřská 45/862

130 00

Praha 3- Žižkov

92

 

 

Kodejšová Emilie

Valdice 38

507 11

Valdice

104

 

 

Kracík Miroslav

Železničářská 1066

506 01

Jičín

105

 

 

Jedličková Milada

Knežmost 82

 

 

106

 

 

Kazdová Ivana MUDr.

Na jihu 525

506 01

Jičín-Nové město

184

 

 

Žďárská Anna

506 01

Jičín-Soudná 7

184

 

 

Pixová Františka

Severní 45

507 11

Valdice

309

993

 

Brendl Ladislav

507 13

Soběraz 43

365

 

 

Vojtíšek František

506 01

Jičín-Sedličky 22

378

 

 

Vojtíšková Marta

506 01

Jičín-Sedličky 22

378

Ministerstvo obrany

 Tychonova 1/221

160 00

 Praha -Hradčany

447

4340

 

Drbohlavová Jana

Náměstí míru 6

507 11

Valdice

485

 

 

Zikmund Josef

Náměstí míru 6

507 11

Valdice

485

 

 

Vacek Miroslav

Jičínská 33

507 11

Valdice

486

 

 

Vacková Bohuslava

Jičínská 33

507 11

Valdice

486

Koros Miloslav

507 13

Radim-Studeňany 27

602

 

 

Hakenová Anna

Kovač 48

506 01

Jičín

609

 

 

Čurdová Božena

Nám. V. Čtvrtka 851

506 01

Jičín

670

 

 

Glos Josef

507 13

Radim-Studeňany 56

813

 

 

Lešák Jaroslav

U Stadionu 778

506 01

Jičín

851

 

 

Hrušková Eva

Máchova 15/251

400 03

Ústí nad Labem

851

 

 

Kmoníčková Emanuela MUDr.

Náměstí interbrigády 3/949

160 00

 Praha 6-Bubeneč

87

896

 

Rusová Božena

Fibichova 320

506 01

Jičín

602

 

 

Koros Miloslav

Studeňany 27

507 13

Radim

602

Kabelák Václav

Sedličky 2

506 01

Jičín

852

 

 

Kabeláková Květoslava

Sedličky 2

506 01

Jičín

852

 

 

Kubálek Miroslav

Maršála Koněva 155

506 01

Jičín

888

 

 

Vorlíčková Michaela

Ramešova 5/914

612 00

Brno- Královo Pole

896

 

 

Krejčová Olga

Křižovnická 14/71

110 00

Praha- Staré Město

896

 

 

Janura Petr

Školská 1329

564 01

Žamberk

904

4258

3859

Janura Josef

Třída Krala IV. 610

500 02

Hradec Králové

904

4258

3859

Janura Oldřich

Jar. Haška 11/1583

370 10

České Budějovice

904

4257

4258

Vrubelová Helena MUDr.

Za Mlýnem 31/1565

147 00

Praha 4- Braník

907

 

 

Kubínová Marie

Čelakovského 13/40

407 46

Krásná Lípa

908

 

 

Košťák Zdeněk

Nad Cihelnou 806

506 01

Jičín

911

 

 

Košˇáková Renata

Hradecká 330

506 01

Jičín

911

 

 

Víchová Marie

Tyršova 798

506 01

Jičín

912

 

 

Nožičková Vladislava

Lhotská 25/2207

193 00

Praha 9-Horní Počernice

917

 

 

Holec František

Dvorce 2

506 01

Jičín

918

 

 

Roudný Milan

Přemyšlenská 32/1643

182 00

Praha 8-Kobylisy

920

2997

 

Nováková Anna

Táborská 384

259 01

Votice

921

 

 

Ježek Miroslav

Kbelnice 21

506 01

Jičín

922

 

 

Odvárková Marie

Kbelnice 18

506 01

Jičín

922

 

 

Kastl Josef Ing.

U Trati 954

506 01

Jičín

923

 

 

Čurda Jiří

U Zeleného ptáka 12/1145

148 00

Praha 4- Kunratice

925

 

 

Čurdová Lenka MUDr.

468 45

Velké Hamry 631

925

 

 

Čurda Jiří

Krátká 563

507 43

Sobotka

925

 

 

Nosek František

Kbelnice 39

506 01

Jičín

927

 

 

Šebek Ladislav

Sladkovského 65

506 01

 Jičín-Staré Město

927

 

 

Seibert Jaroslav

Kbelnice 33

506 01

 Jičín

928

 

 

Křelina Ladislav

Holín 54

506 01

Jičín

930

 

 

Vodvárková Františka

Kbelnice 17

506 01

Jičín 

931

 

 

Sedláčková Miloslava

Uhříněves u jezera 443

 

 adresa neúplná

932

 

 

Málek Vlastislav

U Stadionu 765

506 01

Jičín

934

 

 

Procházková Vladislava

507 13

Radim-Studeňany 34

934

 

 

Nožičková Milada

Svornosti 338

190 12

Praha - Dolní Počernice

935

 

 

Chaloupková Jaroslava Ing.

Karoliny Světlé 18/222

408 01

Rumburk 1

935

 

 

Klátiková Marie Ing.

V Ráji 338

190 12

Praha 9

935

 

 

Nožička Josef Ing.

V Záhorském 525

190 12

Praha 9

935

 

 

Macáková Ivana

507 12

Radim 50

937

 

 

Rejfek Bohuslav

Na Radouči 1314

293 01

Mladá Boleslav II

938

 

 

Vojtíšková Marie

Kyje 1

507 13

 Železnice

940

 

 

Krámská Alena

Havlíčkova 428

 

Semily l

941

 

 

Hujerová Miroslava 

468 26

Pěnčín – Huť 144

942

 

 

Roušarová Jindřiška

Západní 253

257 44

Netvořice

942

 

 

Weisová Miloslava

Kostelní 4/117

360 17

Karlovy Vary

942

994

 

Kučera Miloslav

Jičínská 96

507 11

Valdice

944

 

 

Čmelík Jan

507 13

Soběraz 55

947

 

 

Erban František

Těšín 19

 507 13

Železnice

948

 

 

Křídlová Marta

507 02

Žeretice 106

949

 

 

Havlová Jiřina

507 45

Mladějov 80

949

 

 

Jodas Jaroslav

Dlouhá 359

506 01

Jičín – Nové Město

950

 

 

Pluhař Jiří

Jičínská 97

507 11

Valdice

951

 

 

Šťástná Josefa

 507 11

Valdice 21

952

 

 

Sedláček Josef

Zahradní 10

507 11

Valdice

953

 

 

Jeriová Zdenka

Bendlova 216

 500 00

Hradec Králové

955

 

 

Jerie Jan

Bendlova 216

 500 00

Hradec Králové

955

 

 

Jarošová Eva MUDr.

Hráského 11/1910

149 00

Praha 4 - Chodov

956

 

 

Kopecký Jindřich

Rozkošská 3009

580 01

Havlíčkův Brod

956

 

 

Kopecký Jiří

Sedličky 50

507 11

Jičín

956

 

 

Kopecký Václav

Českých bratří 739

506 01

Jičín

956

 

 

Kopecká Jiřina

Pod Lipami 883

506 01

Jičín

956

 

 

Kopecká Danuše

Liberecká 50/3418

466 01

Jablonac nad Nisou

956

 

 

Kopecký Miloslav

Valdštejnovo náměstí 37

506 01

Jičín

956

 

 

Benešová Jiřina

507 12

Radim čp. 54

957

 

 

Raisová Jaroslava

507 81

Horní Nová Ves 129

957

Hejduk Jiří

Štrauchova  689

506 01

Jičín

958

 

 

Hejduková Růžena

Dvorce 11

506 01

Jičín

958

 

 

Bajer František

507 13

Radim-Studeňany 22

959

 

 

Typlt Jiří

 

 

 adresa neznámá

981

 

 

Havlíček Karel

Havlíčkova 94

503 33

Praskačka 183

983

 

 

Havlová Růžena

Studeňany 5

 507 12

Radim 

984

 

 

Korosová Marie

Studeňany 27

 507 12

 Radim

985

 

 

Pomikálková Marie

Šamánková 853/1

 

Liberec 1

985

 

 

Fiala Jaroslav

Zahradní 50

507 11

Valdice

987

 

 

Jirsák Josef

Náměstí míru 18

507 11

Valdice

988

 

 

Maťátko Otomar

Náměstí míru 4

507 11

Valdice

990

 

 

Srbová Helena

Pod Lipami 893

506 01

Jičín

991

 

 

Dlabolová Žofie

 507 11

Valdice 8

994

 

 

Kafka Jan

Valdické Předměstí 1046

506 01

Jičín

995

 

 

Dejl Václav

1.máje 2/959

736 01

Havířov

996

 

 

Šůdová Jindra

Lidické náměstí 35

506 01

Jičín

1225

 

 

Náhlovský Martin

289 17

Semice 285

1225

 

 

Hlaváček Josef

Pražská 467

506 01

Jičín

1480

 

 

Tokanová Evelína

Malý Rohozec č.p.136

511 01

Turnov

1480

 

 

Vojíková Libuše

Vrcha č.p.83

506 01

Holínské Předměstí

1480

Kabeláková Marie

Sedličky čp.2

506 01

Jičín

1965

Kabelák Václav

Sedličky 2

507 11

Jičín

1965

 

 

Živora Jaroslav – nar. 1922

Husova 128

507 13

Železnice

2921

 

 

Živora Jaroslav – nar. 1946

Husova 128

507 13

Železnice

2921

Kobrle Vladimír

Železná 156

507 13

Železnice

2922

 

 

Kobrle Jaroslav

Za Humny 406

507 13

Železnice

2922

 

 

Kobrle Zdeněk

Husova 100

507 13

Železnice

2922

 

 

Jiránek Stanislav Ing.

Na Jihu 530

506 01

Jičín

2993

44

 

Jiránek Jiří Ing.

Poděbradova 317

512 51

Lomnice nad Popelkou

2993

44

 

Holcová Emilie

Dvorce 2

 506 01

Robousy

2994

 

 

Nováková Anna

Robousy 64

 506 01

 Jičín

2998

 

 

Občanské sdružení ŽABÍNEK

Náměstí Václava Čtvrtka 852, 50

506 01

Jičín

3048

 

 

Pozemkový fond ČR

Ve Smečkách 33

110 00

Praha

3048

4022

10002

ASE, s.r.o.

Sadová 95

250 65

Líbeznice-Bořanovice

3692

 

 

Krabcová Marie MUDr.

Pod Čeřovkou 654

506 01

Jičín

4002

5277

 

Jouza František Ing.

Truhlářská 15/528

460 01

Liberec II-Nové Město

4022

4340

3869

Laurenčíková Jiřina

471 52

Zákupy-ŠIDLOV 11

4310

 

 

Dušek Karel

Zámecká 405

507 81

Lázně Bělohrad

4310

 

 

Dušek Ladislav

Bakovská 12/174

197 00

Praha 9 - Kbely

4310

 

 

Dušek Miloš Ing.

Roudničská 102

500 11

Hr. Králové- Roudnička

4310

 

 

Ječný Miloslav Ing.

Rybniční 540

507 32

Kopidlno

4394

5277

 

Kocourková Helena

Jenečská 59/414

161 00

Praha - Liboc

5272

5273

 

Jírů Václav

Dělnická 166

506 01

Jičín

5273

5274

 

Kajerová Marie

Markova 142

506 01

Jičín

5275

 

 

Lukeš Jiří

Prachovská 271

506 01

Jičín

5276

5277

 

Šumpíková Alena

Šafaříkova 5/260

460 02

Liberec 2

5277

5286

 

Špotová Alena

Na Pískovně 40/ 665

460 01

Liberec XIV-Ruprechtice

5277

5286

 

Špot Miroslav Ing.

Hroznová 1/846

460 14

Liberec XIV-Ruprechtice

5277

5286

 

Šonková Olga

Palackého 20/ 84

392 01

Soběslav I

5278

 

 

Bartošová Helena

Fryčajova 160/323

622 00

Brno - Obřany

5334

 

 

Gratzingerová Eva PhDr.

Pod Koželuhy 68

506 01

Jičín

5335

 

 

Hála Bohumil Doc. Ing. CSc.

V Jichářích 11/1265

110 00

 Praha- Nové Město

3870

 

 

Materna Václav

Robousy 95

506 01

Jičín

3982

 

 

Šulc Lubomír

Na Jihu 524

506 01

Jičín

32

 

 

Veselá Ludmila

Dvorce 10

506 01

Jičín

96

 

 

Myšík Jiří MUDr.

Pražská 998

509 01

Nová Paka

97

 

 

Všetečka Bohumil

Barvířská 16/275

460 01

Liberec

101

 

 


- Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

- Obecní úřad Brada - Rybníček, 506 01 Jičín,

- Obecní úřad Dílce , 506 01 Jičín,

- Obecní úřad Jinolice, 506 01 Jičín,

- Obecní úřad Kbelnice, 506 01 Jičín,

- Obecní úřad Podůlší, 506 01 Jičín,

- Obecní úřad Valdice, 507 11 Valdice,

- Obecní úřad Železnice, 507 13 Železnice Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí žádá výše uvedené obecní úřady a MěÚ Jičín o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Po sejmutí žádáme vrácení oznámení – veřejné vyhlášky doplněné potvrzením o vyvěšení a sejmutí výše uvedenému správnímu orgánu.  Toto oznámení – veřejná vyhláška bude zároveň vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Jičín.Oznámení - veřejná vyhláška zveřejněna dne : .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oznámení - veřejná vyhláška sejmuta dne : ….................................................
Podpis a razítko příslušného úřadu: .................................................

 Hledaný výraz   Datum  Od:  Do:
Prohledávat  
v aktuální sekci (označeno tučně)
   Včetně datumu aktualizace
 
včetně podřízených kategorií
  Předkladatel
  včetně těla dokumentu Nápověda k vyhledávání 
 
včetně neaktuálních dokumentů


Stránky jsou aktualizovány pracovníky Městského úřadu v Jičíně redakčním systémem vismo, připomínky zasílejte na webmaster@mujicin.cz
webmaster: Česká vydavatelská pro internet s. r. o., webhouse.cz