Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Úřední deska 2008

Úřední deska

   Archiv úřední desky - rok 2008

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠENO SEJMUTO
VV-rozhodnutí č.513/2007-veřejné osvětlení.doc (564 kB)

21.12.2007

5.1.2008

Návrh rozpočtu na rok 2008

16.1.2008

1.2.2008

Ozn. o zahájení správního řízení - Ouhrabka Miloš.doc (107 kB)

25.1.2008

11.2.2008

Ozn. o zahájení správního řízení - Hanuš Milan.doc (106 kB)

25.1.2008

11.2.2008

Veřejné zasedání 12.2.2008.doc (100 kB)

5.2.2008

13.2.2008

Usnesení č. 1 z jednání ZO 12.2.2008.doc (63,5 kB)

18.2.2008

4.3.2008

OZV č. 1/2008-změna OZV č. 2/2007.doc(76,5 kB)

18.2.2008

4.3.2008

Oznám.-přeložka silnice II/286 Jičín Robousy-Valdice.doc (224 kB)

19.2.2008

5.3.2008

Ozn. záměru obce - pronájem pozemků.doc (316 kB)

19.2.2008

5.3.2008

Rozhodnutí - Milan Hanuš.doc (111 kB)

22.2.2008

8.3.2008

Rozhodnutí - Miloš Ouhrabka.doc (112 kB)

22.2.2008

8.3.2008

Rozpočet 08+Rozpočt. výhled 09-10-Valdš.zahrada(121 kB)

28.2.2008

14.3.2008

Závěrečný účet obce Valdice a PO MŠ a ZŠ za r. 2007.doc (90,5 kB)

29.2.2008

17.3.2008

Závěr z.ř.-přeložka II286 Robousy-Valdice.pdf (848 kB)

12.3.2008

27.3.2008

Nařízení Kraj.veter.správy č.03/2008-varroáza včel.doc (553 kB)

12.3.2008

27.3.2008

VV- Rozhodnutí č. 84/2008 - Vodovod Soběraz.doc (233 kB)

18.3.2008

2.4.2008

Veřejné zasedání 1.4.2008.doc (98,0 kB)

25.3.2008

2.4.2008

Projed.plán.stavby-přeložka silnice II/286 Jičín Robousy-Valdice.doc

25.3.2008

4.4.2008

Usnesení č.2 z jednání ZO 1.4.2008.doc (64 kB)

7.4.2008

22.4.2008

Záměr obce - prodej pozemků nad Stavingem (196 kB)

7.4.2008

7.5.2008

Záměr obce - prodej bytových domů čp. 51, 52, 87 (172 kB)

7.4.2008

9.5.2008

VV-vyměření daně z nemovitostí na r. 2008

16.4.2008

15.5.2008

Veřejné zasedání 29.4.2008.doc (64,5 kB)

22.4.2008

30.4.2008

Inzerát OÚ - účetní.doc (68,5 kB)

22.4.2008

12.5.2008

Usnesení č. 3 z jednání ZO ze dne 29.4.2008 (58,0 kB)

30.4.2008

15.5.2008

Vyhláška o místním poplatku ze vstupného (54,5 kB)

30.4.2008

15.5.2008

VV-NTL plynovod PE D 160 a 4 přípojky.doc (446 kB)

29.5.2008

13.6.2008

VV-vodovod z potrubí PVC DN 90 mm.doc (256 kB)

29.5.2008

13.6.2008

Veřejné zasedání 10.6.2008 (27,0 kB)

3.6.2008

18.6.2008

Usnesení č.4 z 10.6.2008 (105 kB)

16.6.2008

1.7.2008

Pozemek č.parc.208 (26,5 kB)

16.6.2008

1.7.2008

Mapa (1,04 MB)

16.6.2008

1.7.2008

Územní plán Valdice - návrh

23.6.2008

8.7.2008

Územní plán Valdice - odůvodnění

23.6.2008

8.7.2008

Územní plán Valdice - koordinační výkres

23.6.2008

8.7.2008

Územní plán Valdice - hlavní výkres

23.6.2008

8.7.2008

Üzemní plán Valdice-zábor ZPF (773 kB)

23.6.2008

8.7.2008

Územní plán Valdice - výkres zákl.členění území (736 kB)

23.6.2008

8.7.2008

VV-ozn.o spojení územ.a stav.řízení.doc (459 kB)

4.7.2008

19.7.2008

VV-rozh.-územ.rozh.č.227/2008.doc (558 kB)

10.7.2008

25.7.2008

Veřejné zasedání 5.8.2008

29.7.2008

13.8.2008

Usnesení č. 5 z jednání ZO 5.8.2008

10.8.2008

25.8.2008

Volby 2008 do zast.krajů-počty členů okrskových komisí

18.8.2008

2.9.2008

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jičín a obcí Valdice

1.9.2008

16.8.2008

Volby 2008 - jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

6.9.2008

21.9.2008

VV - zrušení trvalého pobytu - Drozenová S., Havelka J.

15.9.2008

30.9.2008

Veřejné zasedání 25.9.2008

18.9.2008

3.10.2008

OZV č.3/2008 - pohyb psů na veřejném prostranství

29.9.2008

15.10.2008
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva kraje

1.10.2008

16.10.2008

Usnesení č. 6 z jednání ZO 25.9.2008

3.10.2008

18.10.2008
OZV č. 3/2008 o pohybu psů na veřejném prostranství v obci Valdice

3.10.2008

18.10.2008

Zápis z veřejného zasedání ze dne 25.9.2008

7.10.2008

22.10.2008

Veřejné zasedání 14.10.2008

7.10.2008

22.10.2008

Usnesení č. 7 z jednání ZO 14.10.2008

15.10.2008

1.11.2008

Veřejné zasedání 29.10.2008

22.10.2008

8.1.2008

Zápis z veřejného zasedání z 29.10.2008

7.11.2008

23.1.2008

Usnesení č. 8 z jednání ZO 29.10.2008

7.11.2008

23.1.2008

VV-Zahájení řízení o územním plánu obce Valdice

1.12.2008

18.2.2008

Veřejné zasedání 18.12.2008

10.12.2008

18.2.2008

VV - Dům údržby obce Valdice 12.12.2008

29.12.2008

územní plán Valdice - textová část odůvodnění

18.12.2008

19.1.2009

územní plán Valdice - koordinační výkres

18.12.2008

19.1.2009

územní plán Valdice - výkres širších vztahů 18.12.2008

19.1.2009

územní plán Valdice - hlavní výkres 18.12.2008

19.1.2009

územní plán Valdice - techn. a dopravní infrastruktura 18.12.2008

19.1.2009

územní plán Valdice - textová část 18.12.2008

19.1.2009

územní plán Valdice - základní členění území 18.12.2008

19.1.2009

veř.práv.sml. - činnost Městské policie Jičín v obci Valdice 19.12.2008

5.1.2009

veřejná vyhláška - Rekonstrukce parku

19.12.2008

5.1.2009

usnesení č.9 z jednání ZO z 18.12.2008

22.12.2008

7.1.2009