Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Úřední deska 2009

Úřední deska 2009 - Archiv

Název dokumentu Vyvěšeno Sejmuto
VPS-činnost Městské policie Jičín ve Valdicích

2.1.2009

18.1.2009

Návrh rozpočtu obce na rok 2009

2.2.2009

19.2.2009

Veř.vyhl. - výzva k odstranění vraku vozidla Trabant

5.2.2009

21.2.2009

Veř.vyhl. - výzva k odstranění vraku vozidla Fiat

5.2.2009

21.2.2009

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 19.2.2009-oznámení

11.2.2009

19.2.2009

Oznámení o uložení písemnosti

12.2.2009

28.2.2009

Veřejně prospěšné práce I

20.2.2009

8.3.2009

Veř.vyhl. - Opatření obecné povahy-Územní plán obce Valdice

20.2.2009

8.3.2009

Usnesení č.1/2009 z jednání ZO ze dne 19.2.2009

27.2.2009

15.3.2009

Územní plán Valdice-textová část čistopis

9.3.2009

25.3.2009

Územní plán Valdice-výkres základního členění území

9.3.2009

25.3.2009

Územní plán Valdice-hlavní výkres

9.3.2009

25.3.2009

Územní plán Valdice-výkres technické dopravní infrastruktury

9.3.2008

25.3.2009

Územní plán Valdice-výkres veřejně prospěšných staveb ...

9.3.2009

25.3.2009

Územní plán Valdice-odůvodnění-textová část

9.3.2009

25.3.2009

Územní plán Valdice-odůvodnění-koordinační výkres

9.3.2009

25.3.2009

Územní plán Valdice-odůvodnění-výkres širších vztahů

9.3.2009

25.3.2009

Územní plán Valdice-odůvodnění-výkres předpoklád. záborů PF

9.3.2009

25.3.2009

VV-uložení písemnosti-Mužík Ondřej

12.3.2009

28.3.2009

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 24.3.2009-oznámení

17.3.2009

25.3.2009

Nabídkové řízení na prodej obecního bytu v byt. domě čp.52

1.4.2009

17.4.2009

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.10 BD čp.51

1.4.2009

17.4.2009

Výběrové řízení na pronájem obecního bytu č.10 BD čp.87

1.4.2009

17.4.2009

Usnesení č.2/2009 z jednání ZO ze dne 24.3.2009

1.4.2009

17.4.2009

Ozn. o závěr. účtu obce Valdice a přísp. org. MŠ a ZŠ za rok 2008

1.4.2009

17.4.2009

Volby Evropský parlament-počty členů volebních okrskových komisí

6.4.2009

23.4.2009
Vyhláška-Vyměření daně z nemovitostí na rok 2009

8.4.2009

24.4.2009

Oznámení o uložení písemnosti - Hajný Dušan

16.4.2009

4.5.2009

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 28.4.2009-oznámení

21.4.2009

28.4.2009
Volby Evropský parlament-jmenování zapisovatelů okrs.vol.komisí 25.4.2009

11.5.2009

Ozn.o závěrečném účtu DSO Valdštejnova zahrada za rok 2008 28.4.2009

14.5.2009

Nabídkové řízení na prodej obecního bytu v byt.domě č.p.52 Valdice 30.4.2009

16.5.2009

Usnesení č.3/2009 z jednání ZO ze dne 28.4.2009

4.5.2009

20.5.2009

Veř. vyhl.-zrušení trvalého pobytu Kysela-oznámení zahájení řízení 19.5.2009

4.6.2009

VV-Oznámení-zahájení územního řízení str.1,str.2,str.3

27.5.2009

12.6.2009

Oznámení - vyhlášení výběrového řízení č. HJC/54/2009 - 1.kolo

28.5.2009

13.6.2009

Oznámení o uložení písemnosti - Hajný Dušan

22.6.2009

9.7.2009

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 16.7.2009-oznámení

8.7.2009

24.7.2009

VV-Komunikace pro rodinné domky - str.1, str.2, str. 3, str. 4, str. 5

10.7.2009

26.7.2009

Usnesení č.4/2009 z jednání ZO ze dne 16.7.2009 22.7.2009

8.8.2009

Vyhláška - Rozhodnutí-zrušení trvalého pobytu Luboš Kysela 28.7.2009

14.8.2009

VV-zrušení trvalého pobytu Odzganová, Mužík-ozn.zahájení řízení

28.7.2009

14.8.2009

Oznámení záměru obce-prodej pozemků-str.1,str.2

29.7.2009

15.8.2009

Oznámení o uložení písemnosti - Hajný Dušan

31.7.2009

17.8.2009

Nabídka pozemků uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

7.8.2009

7.9.2009

VV-zrušení trv.pob. Mužík,Odzganová sezn.s podklady rozhodnutí

17.8.2009

1.9.2009

VV o doručení č.76/2009/De - Hajný Dušan,r.1977

24.8.2009

9.9.2009

VV-Výzva k odstranění vraku vozidla - str.1,str.2

8.9.2009

9.11.2009

VV- Výzva k odstranění vraku vozidla - str.1,str.2

8.9.2009

9.11.2009

VV-Rozhodnutí -zrušení trvalého pobytu Odzganová, Mužík

14.9.2009

30.9.2009

Vyhláška-zrušení trvalého pobytu Zdeněk Cinkl 14.10.2009 30.10.2009
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 26.10.2009-oznámení 19.10.2009

27.10.2009

Výzva k podání nabídky - str.1,str.2 21.10.2009 7.11.21009
PF ČR - Žádost o zveřejnění nabídky pozemků - str.1,str.2,str.3,str.4

23.10.2009

9.10.2009

Usnesení č.5/2009 z jednání ZO ze dne 26.10.2009 30.10.2009

16.11.2009

VV-zrušení trvalého pobytu Zdeněk Cinkl-sezn. s podklady  30.10.2009 16.11.2009
VV-FÚ Benešov-uložení písemnosti-Kilianová Jana,nar.1958

5.11.2009

20.11.2009

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 19.11.2009-oznámení

12.11.2009

20.11.2009

VV-zrušení trvalého pobytu Zdeněk Cinkl - rozhodnutí 18.11.2009

4.12.2009

Usnesení č.6/2009 z jednání ZO ze dne 19.11.2009 24.11.2009

10.12.2009

Dražební vyhláška parcela 55/14 k.ú.Valdice-Roman Lev 24.11.2009

10.12.2009

Vyhlášení záměru prodat poz.č.parc.187/2 k.ú.Valdice-str.1, str.2

2.12.2009

18.12.2009

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 14.12.2009-oznámení

7.12.2009

15.12.2009
OZV č.1/2009 o veřejném pořádku a čistotě obce

15.12.2009

31.12.2009
Usnesení č.7/2009 z jednání ZO ze dne 14.12.2009

17.12.2009

4.1.2010

Archiv: