Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů  (účinnost dne 1.1.2008) 
Obecně závazná vyhláška č.2/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   (účinnost dne 1.1.2008 -  byla zrušena 1.1.2012 OZV č.2/2011) 
Obecně závazná vyhláška č.3/2007 o místním poplatku ze psů   (účinnost dne 1.1.2008) 
Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o místním poplatku ze vstupného, která zrušuje OZV č.4/2007 ze 4.12.2007  (účinnost dne 15.5.2008) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o veřejném pořádku a čistotě obce  (účinnost dne 1.1.2010) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze vstupného ( účinnost dne 30.6.2010 (tato OZV zrušuje OZV č.2/2008) 
Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území obce Valdice  (účinnost dne 1.1.2011) 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   (účinnost 1.1.2012 - účinnosti se ruší OZV č.2/2007) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, třídění, využívání a shromažďování komunálního odpadů  (účinnost dne 1.1.2013 - od1.1.2016 bude zrušena, nahrazena OZV č.1/2015) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a shromažďování komunálního odpadů  (účinnost dne 1.1.2016 - účinnosti se ruší OZV č.1/2012) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů (účinnost dne 1.1.2017 - účinnosti se ruší OZV č.1/2015) 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Jsou uvedeny na stránce Zápisy z jednání ZO