Hlavička - pozadí

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.


1. Oficiální název

Obec Valdice


2. Důvod a způsob založení

Obec Valdice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


3. Organizační struktura


Organizační struktura
Kontakty


4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Valdice
  Jičínská 37
  507 11 Valdice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Valdice
  Jičínská 37
  507 11 Valdice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 493 533 325
  mobilní telefon (starosta): +420 725 086 517

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.valdice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Valdice
  Jičínská 37
  507 11 Valdice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starosta@valdice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  bn3a6qy


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5827541/0100


6. IČ

00272311


7. DIČ

CZ00272311, obec není plátcem DPH


8. Dokumenty


9. Žádosti o informace


10. Příjem podání a podnětů


11. Předpisy

Předpisy jsou dostupné k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Valdice.


12. Úhrady za poskytování informací


13. Licenční smlouvy


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: