Hlavička - pozadí

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů


Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů  (účinnost dne 1.1.2008) 
Obecně závazná vyhláška č.2/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   (účinnost dne 1.1.2008 -  byla zrušena 1.1.2012 OZV č.2/2011) 
Obecně závazná vyhláška č.3/2007 o místním poplatku ze psů   (účinnost dne 1.1.2008) 
Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o místním poplatku ze vstupného, která zrušuje OZV č.4/2007 ze 4.12.2007  (účinnost dne 15.5.2008) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o veřejném pořádku a čistotě obce  (účinnost dne 1.1.2010) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku ze vstupného ( účinnost dne 30.6.2010 (tato OZV zrušuje OZV č.2/2008) 
Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území obce Valdice  (účinnost dne 1.1.2011) 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   (účinnost 1.1.2012 - účinnosti se ruší OZV č.2/2007) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, třídění, využívání a shromažďování komunálního odpadů  (účinnost dne 1.1.2013 - od1.1.2016 bude zrušena, nahrazena OZV č.1/2015) 
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a shromažďování komunálního odpadů  (účinnost dne 1.1.2016 - účinnosti se ruší OZV č.1/2012) 

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů (účinnost dne 1.1.2017 - účinnosti se ruší OZV č.1/2015) 

Obecně závazná vyhláška č.1 2019 o místním poplatku ze psů (účinnost dne 1.1.2020).pdf

Obecně závazná vyhláška č. 2 2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů (účinnost dne 1.1.2020).pdf

Obecně závazná vyhláška č.3 2019 o místním poplatku ze vstupného (účinnost dne 1.1.2020).pdf

Obecně závažná vyhláška č.4 2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Valdice ( účinnost od 1.1.2020).pdf

Obecně závazná vyhláška č.5 2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (účinnost dne 1.1.2020 ).pdf

OZV 1 - 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (účinnost dne 1.1.2022)

Obecně závazná vyhláška č.1 2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ( účinnost dne 1.1.2023).pdf
OZV obce Valdice č.3 2023 MŠ[1].pdf
OZV obce Valdice č.4 2023 ZŠ.pdf
Obecně závazná vyhláška obce Valdice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství[1].pdf (účinnost od 1.1.2024)
Obecně závazná vyhláška obce Valdice o místním poplatku ze psů.pdf (účinnost od 1.1.2024)
Obecně závazná vyhláška obce Valdice o místním poplatku ze vstupného.pdf (účinnost od 1.1.2024)
Obecně závazná vyhláška obce Valdice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Usnesení zastupitelstva

Jsou uvedeny na stránce Zápisy z jednání ZO